• Categorii Categorii
 • Prima   -  DESPRE NOI   -  Istoric

  Istoric

  DATE ISTORICE PRIVIND FORMAREA SUPRAVEGHERII TEHNICE, INCLUSIV ŞI A ÎNTREPRINDERII NOASTRE

  Evenimentele principale în domeniul securităţii industriale

  Iunie, 1993, aprobarea Codului Subsolului nr.1511-XII din 15..06.93, care reglementează relaţiile miniere, protecţia subsolului, asigurarea securităţii lucrărilor la folosirea subsolului.
  Anul 1996 Crearea sistemului de expertiză în domeniul securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase.
  Februarie, 2000 aprobarea Legii nr.803-XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, care consfinţeşte bazele juridice, economice şi sociale pentru asigurarea funcţionării obiectelor industriale periculoase în scopul prevenirii avariilor la obiectele industriale periculoase.
  28 septembrie 2001 la Moscova a fost semnat Acordul de colaborare prin care a fost instituit Consiliul Interstatal în domeniul asigurării securităţii industriale la obiectele industrial periculoase a ţărilor membre ale CSI.
  Aprilie, 2005 a fost format Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase cu preluarea funcţiilor de control şi supraveghere de stat de la Agenţia Naţională pentru Supraveghere Tehnică.
  7-8 septembrie 2006 or. Chişinău, a fost organizată şi petrecută şedinţa a V-a a Consiliului Interstatal în domeniul securităţii industriale, la care au participat reprezentanţii ţărilor membre CSI şi invitaţii din România.
  Martie 2008 Lichidarea Serviciului Standardizare şi Metrologie cu transmiterea funcţiilor organului administraţiei publice abilitat în domeniul securităţii industriale către Ministerul Economiei şi Comerţului.

  • 1945

   Organul de Supraveghere tehnică asupra exercitării lucrărilor în Re­publica Moldova a fost instituit la 15 septembrie 1945.
   Prin Hotărîrea Sovietului Comisarilor Poporului nr. 850 din 15.09.1945 a fost format Inspectoratul de Stat minier-tehnic în cadrul Sovietului Comisarilor Poporului al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Inspectoratul exercita controlul asupra desfăşurării activităţii fără pericol la obiecte miniere şi industriale.

    

  • 1958

   Conform Hotărîrii Sovietului Miniştrilor RSSM din 22 august 1958 sub nr. 353 s-a creat Inspectoratul de Stat pentru supravegherea asupra exercitării fără pericol a lucrărilor în industrie şi supravegherea minieră pe lîngă Sovietul Miniştrilor RSSM.

   În componenţa lui a intrat Inspectoratul de Stat Cazane şi Instalaţii de Ridicat, Supraveghere tehnică gaz.

  • 1968

   În a. 1968 Inspectoratul de Stat s-a reorganizat în Direcţia supravegherea de stat pentru exercitarea fără pericol a lucrărilor în industrie şi a supravegherii miniere pe lîngă Sovietul Miniştrilor RSSM (supraveghere minier-tehnică de stat).

  • 1982

   În februarie 1982 Direcţia Supraveghere de Stat pentru exercitarea fără pericol a lucrărilor în industrie şi a supravegherii miniere s-a reorganizat în Comitetul de Stat pentru supraveghere asupra exercitării fără pericol a lucrărilor în industrie şi supraveghere minieră.

  • 1990

   În iulie 1990 Comitetul de stat s-a reorganizat în Inspectoratul de stat pentru supravegherea asupra exercitării fără pericol a lucrărilor.

  • 1991

   În martie 1991 Inspectoratul de stat se reorganizează în Departamentul de Stat pentru  Supraveghere Tehnică.

  • 1992

   În septembrie 1992 a fost creat Departamentul de Stat Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică prin fuzionarea Departamentului de Stat pentru Supraveghere Tehnică şi a Departamentului de Stat Standarde şi Metrologie.

  • 1994

   În octombrie 1994 Departamentul de Stat se reorganizează în Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică (DSMST).

  • 1996

   In iunie 1996 în cadrul Departamentului se creează Întreprinderea de Stat „Centrul de Expertiză Tehnică", care în noiembrie 1998 se reorganizează în Întreprinderea de Stat „Agenţia Naţională pentru Supraveghere Tehnică" (ANST), în structura căreia făceau parte: Inspectoratul Cazane şi Instalaţii de Ridicat, Inspectoratul Supraveghere Tehnică - Gaz, Inspectoratul Chimic - Tehnologic, Inspectoratul Minier - Tehnic, Inspectoratul pentru Protecţia Radiaţională, subdiviziunile Agenţiei pentru Supravghere Tehnică din Bălţi, Cahul, Ciadîr-Lunga, Secţia Certificare, Secţia Atestare a cadrelor, Laboratorul de încercări, Inspectoratul pentru Controlul Calităţii Produselor Petroliere.
   La acel moment, Supravegherea Tehnică a Republicii Moldova, în corespundere cu Regulamentul despre Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 776 din 25 octombrie 1994, realiza reglementarea de stat şi supravegherea asupra stării de securitate la exercitarea lucrărilor miniere şi de prospecţiune geologică, precum şi de protecţie a subsolului; păstrarea şi folosirea materialelor explozibile şi substanţelor toxice cu efect puternic, exploatării obiectelor cu pericol de deflagraţie; executarea şi exploatarea fără pericol a mecanismelor de ridicat, instalaţiilor de cazangerie şi recipiente ce funcţionează sub presiune; obiectelor miniere; activităţilor de proiectare, construcţie şi exploatare a conductelor magistralelor de gaze, conductelor de gaz cu presiunea medie şi joasă, precum şi a construcţiei, stocării, utilizării şi înhumării surselor de radiaţie ionizante şi a deşeurilor radioactive; depozitarea materialelor combustibile şi a materialelor lubrifiante; staţiilor de alimentare de gaze şi PECO.

  • 2002

   Pînă la 1 martie 2002 DSMST elibera licenţe agenţilor economici care practicau activităţi în domeniul securităţii industriale În scopul asigurării securităţii vieţii şi sănătăţii cetăţenilor, protecţiei imobilului şi a mediului ambiant, precum şi protecţiei pieţei de livrare a tehnologiilor, serviciilor şi instalaţiilor pentru obiecte industrial periculoase, supuse controlului supravegherii tehnice. În cadrul Organismului de Certificare a producţiei pentru obiectele cu grad sporit de pericol, activau 9 sectoare (după tipul produselor) pentru certificare în paralel cu laboratorul acreditat pentru controlul produselor petroliere şi reactivelor chimice. Aşa dar, DSMST, inclusiv prin activitatea Întreprinderii de Stat „Agenţia Naţională pentru Supraveghere Tehnică" la acel moment exercita lucrări pentru perfecţionarea organizării şi ridicării eficacităţii de supraveghere, de creare a condiţiilor de muncă fără pericol la obiectele industriale periculoase. 

  • 2005

   În anul 2005 conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 586 din 16 iunie în scopul optimizării şi separării funcţiilor ce ţin de supraveghere şi control de stat de funcţiile ce ţin de prestarea serviciilor în domeniul evaluării conformităţii Întreprinderea de Stat „Agenţia Naţională pentru Supraveghere Tehnică" a fost reorganizată în Întreprinderea de Stat „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare" care se afla în structura Ministerului Economiei şi Comerţului Republicii Moldova ca întreprindere monitorizată, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 549 din 30.04.2008.

  • 2018

   01.08.2018 - A fost finalizată reorganizarea Întreprinderii de Stat ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare”, în Societate cu Răspundere Limitată ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare”

  + -