• Categorii Categorii
 • Prima   -  ORGANISM DE INSPECȚIE   -  Inspecția produse petroliere

  Din data de 24.02.2019, în temeiul Legii nr. 461 din 30.07.2001 privind piața produselor petroliere, toate produsele petroliere, înainte de plasarea pe piață, trebuie să fie supuse inspecției. Conform HG nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate, inspecția produselor petroliere trebuie să fie efectuată de către un organism de inspecție acreditat de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC și recunoscut de către organul de reglementare.
  În această ordine de idei, la data de 25.02.2019, Organismul de Inspecție, a fost acreditat, iar în data de 04.03.2019 a fost recunoscut de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, devenind primul și unicul Organism de Inspecție din Republica Moldova, acreditat și recunoscut.

  Proces general de Inspecție

  1. Depunerea cererii și a documentelor aferente     (formular cerere:   pdf .pdf  / doc.doc,   model de completare)
  Cererea se depune la sediul Organismului de Inspecție, mun. Chișinău, str. Melestiu, nr. 22A sau poate fi transmisă prin poșta electronică: office@ctsic.md.

  2. Analiza documentelor
  Analiza setului de documente prezentate.

  3. Prelevarea probelor
  Probele sunt prelevate la punctele de trecere a frontierei sau de către echipa mobilă în alte locații.

  4. Transmiterea probelor la laboratorul de încercări
  Probele de produs petrolier sunt transmise laboratorului chimic-tehnologic pentru efectuarea încercărilor

  5. Analiza raportului de încercări
  Se efectuează analiza raportului de încercări, recepționat de la Laboratorul chimic-tehnologic.

  6. Luarea deciziei
  În baza analizei documentelor, se ia decizia privind eliberarea sau neeliberarea raportului de inspecție.

  7. Eliberarea actului final
  În cazul rezultatului pozitiv al inspecției, se eliberează Raport de inspecție.

  Lista posturilor vamale de colectare a probelor produselor petroliere
  În baza Hotărîrii Guvernului nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate (punctul 10), se efectuează prelevarea probelor pentru controlul calității produselor petroliere la următoarele puncte de trecere la introducerea în teritoriul vamal al Republicii Moldova:

  • punct de trecere - Ocniţa (feroviar)
  • punct de trecere - Leuşeni (auto)
  • punct de trecere - Ungheni (feroviar)
  • punct de trecere - Giurgiuleşti (fluvial, feroviar)
  • punct de trecere - Otaci (auto)

  Plasarea pe piață a produselor petroliere se efectuează în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1117 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere.

  Echipa mobilă de colectare a probelor produselor petroliere
  Echipele mobile sunt formate din laboranți-colectori de probe de produse petroliere (PP), din cadrul Secției Inspecție Produse Petroliere (IPP).
  Scopul principal al Echipelor Mobile (EM), este asigurarea operativității deplasării la locul depozitării PP sau la punctele de trecere a frontierei, unde nu sunt prelevatori permanenți.
  În sarcina EM, intră identificarea PP, prelevarea probei PP, precum și la solicitarea clientului, determinarea masei de PP.
  EM sunt dotate cu echipament necesar efectuării lucrărilor de prelevare a probelor și determinarea masei PP.
  Laboranții-colectori de probe, sunt instruiți conform procedurilor interne și standardelor de eșantionare și prelevare a probelor precum și în conformitate cu metodele de determinare a masei de PP, aplicate de către secția IPP a OI CTSIC.
  Astfel, EM se pot deplasa operativ, la solicitarea clientului și la locul indicat de client.