• Categorii Categorii
 • Prima   -  ORGANISM DE INSPECȚIE   -  Securitate Industrială

  Inspecția în domeniul securității industriale presupune la nivel național asigurarea funcționării obiectivelor industriale potențial periculoase în condiții de securitate și fiabilitate și asigurarea întreținerii instalațiilor tehnice potențial periculoase, inclusiv din cadrul obiectivelor social-comunale și de locuit, de asemenea obligațiile operatorilor pentru prevenirea, localizarea și lichidarea consecințelor avariilor sau accidentelor majore, precum și pentru limitarea consecințelor acestora asupra vieții, sănătății sau bunurilor oamenilor și asupra mediului ambiant.
  Astfel în scopul asigurării obiectivelor Legii nr. 151 din 09.06.2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase Serviciul Organism de Inspecție din cadrul SRL „CTSIC" deține acreditare din partea Centrului Național de Acreditare „MOLDAC" pentru următoarele activități:

  I. Inspecția instalațiilor tehnice potențial periculoase prin verificări tehnice;

  II. Inspecția instalațiilor tehnice potențial periculoase pentru prelungirea termenului de exploatare;

  III. Inspecția documentației de proiect pentru obiectivele industriale potențial periculoase.

  Pentru activitățile menționate mai sus se eliberează:
  - Raport de inspecție (pentru rezultatele pozitive ale inspecției);
  - Raport de evaluare (pentru rezultatele negative ale inspecției).

  Termenul de elaborare a rapoartelor de inspecție este în conformitate cu Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 a Legii nr. 151 din 09.06.2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase.

  1. Depunerea cererii     
  Solicitările se acceptă prin intermediul: e.mail - office@ctsic.md, sau la sediul CTSIC mun. Chișinău, str. Melestiu, nr.22A, etajul 2, anticamera.

  2. Depunerea documentației (conform listelor)
  Documentele se depun odată cu cererea sau ulterior. Prezentarea cu întârziere a setului de documente, suspendă examinarea cererii.

  3. Analiza setului de documente 
  Inginerul inspector/inginera inspectoare analizează plenitudinea și corectitudinea setului de documente prezentat. În cazul în care apar obiecții, acestea se formulează și le prezintă beneficiarului. Până la înlăturarea carențelor, termenul de examinare a cererii se suspendă.

  4. Vizita la fața locului a inginerului inspector/inginerei inspectoare CTSIC (după caz)
  În dependență de tipul cererii, poate fi necesară deplasarea inginerului inspector/inginerei inspectoare la obiectiv/instalație, pentru examinarea stării acestuia. Dacă inginerul inspector/inginera inspectoare identifică neconformități, le formulează și le prezintă beneficiarului. Până la înlăturarea neconformităților termenul de examinare se suspendă.

  5. Analiza rezultatelor
  Presupune analiza tuturor datelor colectate la etapele anterioare pentru formularea unei concluzii.

  6. Eliberarea actului final  (se ridică la sediul CTSIC, mun. Chișinău, str. Melestiu, nr. 22A, etajul 2, se elibereaza in max 30 zile din data depunerii cererii)
  Presupune eliberarea actului aferent procesului:

  - Raport de inspecție (pentru rezultatele pozitive ale inspecției);
  - Raport de evaluare (pentru rezultatele negative ale inspecției).

  Cerinţe generale faţă de documentele prezentate:
  Toate documentele prezentate vor fi în limitele termenului de valabilitate. Instrucţiuni, regulamente, ordine, planuri, grafice si alte documente interne vor fi aprobate de director cu indicarea datei sau prin ordin.
  Pe copiile documentelor va fi aplicată ştampila întreprinderii, semnătura persoanei responsabile, data şi inscripţia "copia corespunde originalului".

  I. Pentru inspecția instalațiilor tehnice potențial periculoase prin verificări tehnice cît și inspecția instalațiilor tehnice potențial periculoase pentru prelungirea termenului de exploatare se va prezenta lista de documente anexată mai jos:

  bifa Lista documentației tehnice necesare pentru efectuarea inspecției prin verificări tehnice a instalațiilor tehnice potențial periculoase instalate la OIPP

  bifa Lista documentației tehnice necesare pentru efectuarea inspecției la prelungirea tremenului de exploatare a instalațiilor tehnice

  bifa Lista documentației tehnice necesare pentru efectuarea inspecției prin verificări tehnice ale recipientelor sub presiune și mecanismelor de ridicat

  II. Pentru inspecția documentației de proiect pentru obiectivele industriale potențial periculoase beneficiarul la cerere va anexa documentația de proiect.

  - click pentru a descarca forma "Cerere pentru prestarea serviciilor"    -     (.pdf);        (.doc)


  Aici puteți descărca formularul cererii pentru prestarea serviciilor în domeniul securității industriale efectuate de Serviciul Organism de Inspecție. În formularul cererii se indică scopul aplicării după cum urmează (bifați căsuța necesară):

  Verificări tehnice (a instalațiilor tehnice potențial periculoase);
  Prelungirea termenului de exploatare (
  a instalațiilor tehnice potențial periculoase);
  Documentația de proiect (a obiectivelor industriale potențial periculoase).

  Formularele de cereri completate corespunzător se acceptă prin intermediul:
  e.mail - office@ctsic.md sau la sediul CTSIC mun. Chișinău, str. Melestiu, nr. 22A, etajul 2

  Pentru a facilita completarea cererilor Vă propunem mai jos exemple completate pentru fiecare compartiment aparte:

   

  Subdiviziunea CTSIC în municipiul Bălți a fost creată în scopul eficientizării activității și simplificării accesului clienților la serviciile întreprinderii.

  Domeniile de inspecție a securităţii industriale:
  - Inspecția securităţii industriale a obiectivelor potențial periculoase și a instalațiilor tehnice potențial periculoase din domeniul mecanismelor de ridicat şi echipamentelor sub presiune;
  - Inspecția securităţii industriale a obiectivelor potențial periculoase și a instalațiilor tehnice potențial periculoase din domeniul alimentării cu gaze (inspecția se efectuează de către inginerii inspector/inginerele inspectoare din cadrul oficiului S.R.L. „CTSIC" mun. Chişinău).

  Adresa:   Republica Moldova, mun. Bălţi, str. Burebista, 3, et. 2, bir. 2, tel. mob. 078808075

  Vezi harta:

  ro