• Categorii Categorii
 • Prima   -  LABORATOARE   -  Laboratorul încercări chimic-tehnologic

  click aici pentru FEEDBACK

  ro

  Laboratorul încercări chimic-tehnologic din cadrul întreprinderii Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare a fost înfiinţat în anul 1996. Laboratorul dispune de specialişti calificaţi, echipament şi aparataj de laborator conform cerinţelor standardelor europene - cromatografe, spectrometre, etc., precum şi de cea mai modernă şi mai performantă instalaţie pentru determinarea cifrei octanice a benzinelor - unica în Republica Moldova.

   

  Laboratorul efectuează încercări de laborator vizând indicii de calitate pentru: benzine, motorină, combustibil pentru motoare cu reacţie, păcură, uleiuri, lubrifianţi, cărbune, antigel etc.


  Vă prezentăm certificatele de participare internațională la comparări interlaboratoare

  ro1 ro2 ro3 ro4 ro6
  ro7 ro5

  Adresa laboratorului: MD 2001, mun. Chişinău, str. Melestiu, nr. 22A, tel. 022 208171, 079015395, e.mail: office@ctsic.md

  Laboratorul efectuează încercări de laborator vizând indicii de calitate pentru: benzine, motorină, combustibil pentru motoare cu reacţie, păcură, uleiuri, lubrifianţi, cărbune, antigel etc

   

  Procedura de prezentare a probelor pentru încercări

  Laboratorul încercări chimic-tehnologic efectuează încercări de laborator pe tot spectrul domeniului de acreditare atât pentru persoane juridice cât şi cele fizice.

  Procedura este următoarea:

  1. Se solicita încercările unui produs conform anexei la Certificatul de acreditare printr-o scrisoare adresată Directorului "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare" SRL ("CTSIC") Dlui Gheorghi EFTENI (forma cererii). Solicitările se acceptă prin intermediul:  e.mail: office@ctsic.md
  2. După ce cererea a fost acceptata şi înregistrată, ea este transmisă în laborator pentru întocmirea Contract-contului (în 2 exemplare), care ulterior este transmis spre vizare Directorului "CTSIC".
  3. După vizare contract-contul este transmis solicitantului spre achitare.
  4. Se prezintă proba în laborator.
  5. Se întocmește Fișa de analiză a cererii, care apoi se semnează de reprezentantul laboratorului și solicitant.
  6. Încercările sunt efectuate numai după achitarea integrală a costului.
  7. După finisarea încercărilor pe proba prezentată (durata încercărilor constituie în medie 10 zile lucrătoare), se întocmeşte Raportul de încercări şi Actul de îndeplinire a lucrărilor (în 2 exemplare) .
  8. Se eliberează Raportul de încercări, totodată solicitantul pune ştampila şi semnătura pe contract-conturi (2 exemplare) şi pe actele de îndeplinire a lucrărilor (2 exemplare).

  click pentru a descarca forma "Cerere pentru efectuarea încercărilor de laborator"

  Domeniul de acreditare a Laboratorului încercări chimic-tehnologic din cadrul SRL „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare"

  click aici pentru a vizualiza -    Anexa la Certificatul de acreditare nr. LÎ - 096 din 27.01.2023

   

  Clienţii Laboratorului de încercări chimic-tehnologic pot adresa reclamaţii în scris, pe numele Directorului CTSIC:
  - prin poştă, pe adresa CTSIC;
  - la sediul CTSIC;
  - prin fax sau prin poșta electronică.
  O reclamaţie scrisă trebuie să conţină:
  - denumirea completă a reclamantului;
  - obiectul reclamaţiei (esenţa problemei abordate în reclamaţie);
  - adresa poştală, telefon, e‐mail, fax a reclamantului la care urmează să fie trimis răspunsul;
  - data depunerii reclamaţiei;
  - semnătura reclamantului.

  Reclamaţiile verbale, anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a reclamantului nu se iau în considerare şi vor fi clasate.

  În cadrul laboratorului, reclamația se evaluează pentru a se decide asupra validității informației.
  În procesul evaluării reclamaţiilor se ţine cont de următoarele principii esenţiale:
  - tratarea imparţială şi confidenţială a reclamaţiilor;
  - întreprinderea corecţiilor şi a acţiunilor corective care se impun pentru rezolvarea adecvată a acestora;
  - evidenţa, accesul şi păstrarea tuturor înregistrărilor referitoare la reclamaţii, precum şi a corecţiilor şi a acţiunilor corective care s-au impus.
  Analiza reclamațiilor este făcută de persoane competente, independente de activitatea în cauză.
  Fiecare reclamaţie este evaluată iniţial în raport cu criterii precum severitatea, complexitatea, impactul, necesitatea şi posibilitatea întreprinderii unor acţiunii imediate.
  În urma analizei se pot lua următoarele decizii:
  - se acceptă reclamaţia şi se stabilesc corecţiile si acţiunile corective adecvate pentru rezolvarea obiectului reclamaţiei;
  - se respinge reclamaţia (în cazul în care aceasta se consideră neîntemeiată) şi se comunică acest fapt reclamantului.
  După evaluare, se stabileşte dacă reclamaţia este întemeiată sau nu, se înregistrează şi în termenul cel mai scurt, de 5 zile lucrătoare, este adus la cunoștința reclamantului faptul, în scris sau verbal, acceptării sau respingerii reclamaţiei.
  Dacă reclamaţia este întemeiată, analizarea şi rezolvarea reclamaţiei se face într-un interval de timp de 30 zile calendaristice de la data înregistrării.
  Răspunsul la reclamaţie cuprinde date privind lucrarea neconformă constatată, motivănd stabilirea acţiunilor corective întreprinse.
  La toate reclamaţiile răspunsul este avizat de şeful de laborator, semnat de către directorul CTSIC şi expediat clientului.