• Categorii Categorii
 • Prima   -  ATESTARE PERSONAL   -  Genuri de activitate

  Genuri de activitate

  Genurile de activitate pentru care se solicită atestarea personalului tehnic-ingineresc şi muncitoresc care activează în domeniul securităţii industriale în vederea obţinerii permisului de exercitare

    Proiectarea

  1.1 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale de alimentare cu energie termică şi electrică (centrale electrice de termoficare, centrale termice în care se utilizează cazane de abur, cazane-boilere, supraîncălzitoare cu abur şi economizoare autonome cu o presiune de peste 0,07 MPa, conducte de abur cu o presiune peste 0,07 MPa, cazane de apă fierbinte şi economizoare autonome cu o temperatură a apei de peste 115 °C, conducte de apă fierbinte cu temperatura peste 115 °C);
  1.2 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale la care se utilizează recipiente sub presiune (sectoare tehnologice/de producere cu recipiente sub presiunea aburului, gazelor sau fluidelor toxice, inflamabile şi explozibile la presiunea peste 0,07 MPa, sectoare tehnologice/de producere cu recipiente sub presiunea apei la o temperatură de peste 115 °C sau sub presiunea a altor fluide netoxice, neiflamabile şi nedeflagrante, la care temperatura de fierbere depăşeşte presiunea de 0,07 MPa pentru care produsul presiunii în MPa şi capacităţii m3 (l) depăşeşte 10000, sectoare tehnologice/de producere cu butoaie destinate transportării şi depozitării fluidelor şi substanţelor toxice, inflamabile şi explozibile, precum şi a altor fluide netoxice, neiflamabile şi nedeflagrante cu presiunea ce depăşeşte 0,07MPa, sectoare tehnologice/de producere cu butelii destinate pentru transportarea şi depozitarea gazelor naturale comprimate şi a gazelor lichefiate, precum şi a altor fluide netoxice, neiflamabile şi nedeflagrante);
  1.3 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale care utilizează mecanisme de ridicare (macarale de toate tipurile, turle, ascensoare, escalatoare);
  1.4 obiectivelor industriale de depozitare şi/sau de prelucrare a materiei prime vegetale, în procesul cărora se formează medii explozive de praf (elevatoare de cereale, depozite de tip siloz pentru produsele cerealiere, obiective de producere a făinii, a crupei, a nutreţurilor combinate, de uscare şi ambalare a zahărului);
  1.5 obiectivelor industriale de transport al gazelor naturale prin conducte magistrale (conducte magistrale liniare, paralele şi cu ramificări, staţii de comprimare a gazelor naturale, staţii de predare a gazelor naturale, depozite subterane de stocare a gazelor naturale, staţii de măsurare a gazelor naturale, staţii de alimentare a autovehiculelor cu gaze naturale comprimate racordate la conducta magistrală de gaze naturale);
  1.6 obiectivelor industriale din domeniul alimentări cu gaze naturale (staţie modulară de compresoare de alimentare a autovehiculelor cu gaze naturale comprimate din cadrul staţiei multicarburant de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC) aparte, neracordată la conducta magistrală);
  1.7 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale din domeniul alimentări cu gaze naturale (sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi obiectelor aferente lor cu presiunea de regim până la 1,2 MPa, instalaţii de gaze industriale tehnologice, instalaţii de gaze din cadrul centralelor electrice de termoficare, instalaţii de gaze ale centralelor termice şi/sau surselor autonome de alimentare cu căldură cu o capacitatea termică unitară peste 100 kW sau capacitatea termică sumară peste 600 kW);
  1.8 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale din domeniul alimentări cu gaze petroliere lichefiate (instalaţii de gaze industriale tehnologice, instalaţii de gaze din cadrul centralelor electrice de termoficare, instalaţii de gaze ale centralelor termice şi/sau surselor autonome de alimentare cu căldură cu o capacitatea termică unitară peste 100 kW sau capacitatea termică sumară peste 600 kW, monoblocuri, posturi de alimentare cu gaze petroliere lichefiate cu instalaţii de rezervoare şi reţele de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate din cadrul staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu gaze petroliere lichefiate, instalaţii de rezervoare şi reţele de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate din cadrul staţiilor de depozitare şi îmbuteliere a gazelor petroliere lichefiate);
  1.8 obiectivelor industriale din industria chimică, petrochimică şi petrolieră, precum şi alte industrii explozive şi dăunătoare (depozite de substanţe periculoase, secţii de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere);
  1.9 obiectivelor industriale de aprovizionare cu produse petroliere (staţie, staţie-bloc cu instalaţii de rezervoare şi conducte tehnologice de produse petroliere din cadrul staţiilor multicarburant de alimentare cu combustibil lichid (produse petroliere), parcuri de rezervoare cu produse petroliere, complexe pentru transferul petrolului şi a produselor petroliere, grupuri de rezervoare şi dispozitive de umplere a produselor petroliere şi conducte tehnologice din cadrul depozitelor cu produse petroliere);
  1.10 obiectivelor industriale pentru sisteme de tratare a apei (depozite de clor, staţii de clorurare, secţii de producere a hipocritului de sodiu);
  1.11 obiectivelor industriale din industria alimentară şi de producere a uleiului (instalaţii frigorifice cu amoniac, depozite de amoniac, terenuri (secţii) pentru extracţia uleiului vegetal, terenuri (secţii) de producere a alcoolului cu concentraţia de peste 50 %, depozite de alcool cu concentraţia de peste 50 %);
  1.12 obiectivelor industriale de depozitare a materialelor explozive pentru efectuarea lucrărilor de forare cu adîncimea de peste 100 m (depozite, inclusiv depozite provizorii de materiale explozive, sectoare de subsol în perimetrul cărora se efectuează lucrările de dinamitare, instalaţii de forare, mecanisme şi utilaj pentru efectuarea lucrărilor de forare cu adîncimea de peste 100 m).

    Fabricarea, construcţia, reconstrucţia, montarea, reutilarea tehnică

  2.1 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale de alimentare cu energie termică şi electrică (centrale electrice de termoficare, centrale termice în care se utilizează cazane de abur, cazane-boilere, supraîncălzitoare cu abur şi economizoare autonome cu o presiune de peste 0,07 MPa, conducte de abur cu o presiune peste 0,07 MPa, cazane de apă fierbinte şi economizoare autonome cu o temperatură a apei de peste 115 °C, conducte de apă fierbinte cu temperatura peste 115 °C);
  2.2 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale la care se utilizează recipiente sub presiune (sectoare tehnologice/de producere cu recipiente sub presiunea aburului, gazelor sau fluidelor toxice inflamabile şi explozibile cu presiunea peste 0,07 MPa, sectoare tehnologice/de producere cu recipiente sub presiunea apei la o temperatură de peste 115 °C sau sub presiunea altor fluide netoxice, neiflamabile şi nedeflagrante, la care temperatura de fierbere depăşeşte presiunea de 0,07 MPa pentru care produsul presiunii în MPa şi capacităţii m3 (l) depăşeşte 10000, sectoare tehnologice/de producere cu butoaie destinate transportării şi depozitării fluidelor şi substanţelor toxice, inflamabile şi explozibile, precum şi a altor fluide netoxice, neiflamabile şi nedeflagrante cu presiunea ce depăşeşte 0,07MPa, sectoare tehnologice/de producere cu butelii destinate pentru transportarea şi depozitarea gazelor naturale comprimate şi a gazelor lichefiate, precum şi a altor fluide netoxice, neiflamabile şi nedeflagrante);
  2.3 obiectivelor industriale şi social-comunale care utilizează mecanisme de ridicare (macarale de toate tipurile, turle, ascensoare, escalatoare);
  2.4 obiectivelor industriale de depozitare şi/sau de prelucrare a materiei prime vegetale, în procesul cărora se formează medii explozive de praf (elevatoare de cereale, depozite de tip siloz pentru produsele cerealiere, obiective de producere a făinii, a crupei, a nutreţurilor combinate, de uscare şi ambalare a zahărului);
  2.5 obiectivelor industriale de transport al gazelor naturale prin conducte magistrale (conducte magistrale liniare, paralele şi cu ramificări, staţii de comprimare a gazelor naturale, staţii de predare a gazelor naturale, depozite subterane de stocare a gazelor naturale, staţii de măsurare a gazelor naturale, staţii de alimentare a autovehiculelor cu gaze naturale comprimate racordate la conducta magistrală de gaze naturale);
  2.6 obiectivelor industriale din domeniul alimentări cu gaze naturale (staţie modulară de compresoare de alimentare a autovehiculelor cu gaze naturale comprimate din cadrul staţiei multicarburant de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC) aparte, neracordată la conducta magistrală);
  2.7 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale din domeniul alimentări cu gaze naturale (sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi obiectelor aferente lor cu presiunea de regim până la 1,2 MPa, instalaţii de gaze industriale tehnologice, instalaţii de gaze din cadrul centralelor electrice de termoficare, instalaţii de gaze ale centralelor termice şi/sau surselor autonome de alimentare cu căldură cu o capacitatea termică unitară peste 100 kW sau capacitatea termică sumară peste 600 kW);
  2.8 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale din domeniul alimentări cu gaze petroliere lichefiate (instalaţii de gaze industriale tehnologice, instalaţii de gaze din cadrul centralelor electrice de termoficare, instalaţii de gaze ale centralelor termice şi/sau surselor autonome de alimentare cu căldură cu o capacitatea termică unitară peste 100 kW sau capacitatea termică sumară peste 600 kW, monoblocuri, posturi de alimentare cu gaze petroliere lichefiate cu instalaţii de rezervoare şi reţele de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate din cadrul staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu gaze petroliere lichefiate, instalaţii de rezervoare şi reţele de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate din cadrul staţiilor de depozitare şi îmbuteliere a gazelor petroliere lichefiate);
  2.9 obiectivelor industriale din industria chimică, petrochimică şi petrolieră, precum şi alte industrii explozive şi dăunătoare (depozite de substanţe periculoase, secţii de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere);
  2.10 obiectivelor industriale de aprovizionare cu produse petroliere (staţie, staţie-bloc cu instalaţii de rezervoare şi conducte tehnologice de produse petroliere din cadrul staţiilor multicarburant de alimentare cu combustibil lichid (produse petroliere), parcuri de rezervoare cu produse petroliere, complexe pentru transferul petrolului şi a produselor petroliere, grupuri de rezervoare şi dispozitive de umplere a produselor petroliere şi conducte tehnologice din cadrul depozitelor cu produse petroliere);
  2.11 obiectivelor industriale pentru sisteme de tratare a apei (depozite de clor, staţii de clorurare, secţii de producere a hipocritului de sodiu);
  2.12 obiectivelor industriale din industria alimentară şi de producere a uleiului (instalaţii frigorifice cu amoniac, depozite de amoniac, terenuri (secţii) pentru extracţia uleiului vegetal, terenuri (secţii) de producere a alcoolului cu concentraţia de peste 50 %, depozite de alcool cu concentraţia de peste 50 %);
  2.13 obiectivelor industriale de depozitare a materialelor explozive şi pentru efectuarea lucrărilor de forare cu adîncimea de peste 100 m (depozite, inclusiv depozite provizorii de materiale explozive, sectoare de subsol în perimetrul cărora se efectuează lucrările de dinamitare, instalaţii de forare, mecanisme şi utilaj pentru efectuarea lucrărilor de forare cu adîncimea de peste 100 m).

    Reglarea tehnologică şi punerea în funcţiune, deservirea tehnică şi reparaţia

  3.1 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale de alimentare cu energie termică şi electrică (centrale electrice de termoficare, centrale termice în care se utilizează cazane de abur, cazane-boilere, supraîncălzitoare cu abur şi economizoare autonome cu o presiune de peste 0,07 MPa, conducte de abur cu o presiune peste 0,07 MPa, cazane de apă fierbinte şi economizoare autonome cu o temperatură a apei de peste 115 °C, conducte de apă fierbinte cu temperatura peste 115 °C);
  3.2 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale la care se utilizează recipiente sub presiune (sectoare tehnologice/de producere cu recipiente sub presiunea aburului, gazelor sau fluidelor toxice, inflamabile şi explozibile la presiunea peste 0,07 MPa, sectoare tehnologice/de producere cu recipiente sub presiunea apei la o temperatură de peste 115 °C sau sub presiunea a altor fluide netoxice, neiflamabile şi nedeflagrante, la care temperatura de fierbere depăşeşte presiunea de 0,07 MPa pentru care produsul presiunii în MPa şi capacităţii m3 (l) depăşeşte 10000, sectoare tehnologice/de producere cu butoaie destinate transportării şi depozitării fluidelor şi substanţelor toxice, inflamabile şi explozibile, precum şi a altor fluide netoxice, neiflamabile şi nedeflagrante cu presiunea ce depăşeşte 0,07MPa, sectoare tehnologice/de producere cu butelii destinate pentru transportarea şi depozitarea gazelor naturale comprimate şi a gazelor lichefiate, precum şi a altor fluide netoxice, neiflamabile şi nedeflagrante);
  3.3 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale care utilizează mecanisme de ridicare (macarale de toate tipurile, turle, ascensoare, escalatoare);
  3.4 obiectivelor industriale de depozitare şi/sau de prelucrare a materiei prime vegetale, în procesul cărora se formează medii explozive de praf (elevatoare de cereale, depozite de tip siloz pentru produsele cerealiere, obiective de producere a făinii, a crupei, a nutreţurilor combinate, de uscare şi ambalare a zahărului);
  3.5 obiectivelor industriale din domeniul alimentări cu gaze naturale (staţie modulară de compresoare de alimentare a autovehiculelor cu gaze naturale comprimate din cadrul staţiei multicarburant de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC) aparte, neracordată la conducta magistrală);
  3.6 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale din domeniul alimentări cu gaze naturale (instalaţii de gaze industriale tehnologice, instalaţii de gaze din cadrul centralelor electrice de termoficare, instalaţii de gaze ale centralelor termice şi/sau surselor autonome de alimentare cu căldură cu o capacitatea termică unitară peste 100 kW sau capacitatea termică sumară peste 600 kW);
  3.7 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale din domeniul alimentări cu gaze petroliere lichefiate (instalaţii de gaze industriale tehnologice, instalaţii de gaze din cadrul centralelor electrice de termoficare, instalaţii de gaze ale centralelor termice şi/sau surselor autonome de alimentare cu căldură cu o capacitatea termică unitară peste 100 kW sau capacitatea termică sumară peste 600 kW, monoblocuri, posturi de alimentare cu gaze petroliere lichefiate cu instalaţii de rezervoare şi reţele de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate din cadrul staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu gaze petroliere lichefiate, instalaţii de rezervoare şi reţele de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate din cadrul staţiilor de depozitare şi îmbuteliere a gazelor petroliere lichefiate);
  3.71 obiectivelor social-comunale din domeniul alimentări cu gaze naturale şi gaze petroliere lichefiate (sisteme şi utilaje de gaze cu capacitatea termică unitară până la 100 kW şi o capacitate termică sumară până la 600 kW, amplasate într-un singur loc de consum);
  3.8 obiectivelor industriale din industria chimică, petrochimică şi petrolieră, precum şi alte industrii explozive şi dăunătoare (depozite de substanţe periculoase, secţii de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere);
  3.9 obiectivelor industriale de aprovizionare cu produse petroliere (staţie, staţie-bloc cu instalaţii de rezervoare şi conducte tehnologice de produse petroliere din cadrul staţiilor multicarburant de alimentare cu combustibil lichid (produse petroliere), parcuri de rezervoare cu produse petroliere, complexe pentru transferul petrolului şi a produselor petroliere, grupuri de rezervoare şi dispozitive de umplere a produselor petroliere şi conducte tehnologice din cadrul depozitelor cu produse petroliere);
  3.10 obiectivelor industriale pentru sisteme de tratare a apei (depozite de clor, staţii de clorurare, secţii de producere a hipocritului de sodiu);
  3.11 obiectivelor industriale din industria alimentară şi de producere a uleiului (instalaţii frigorifice cu amoniac, depozite de amoniac, terenuri (secţii) pentru extracţia uleiului vegetal, terenuri (secţii) de producere a alcoolului cu concentraţia de peste 50 %, depozite de alcool cu concentraţia de peste 50 %);

    Exploatarea şi întreţinerea

  4.1 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale de alimentare cu energie termică şi electrică (centrale electrice de termoficare, centrale termice în care se utilizează cazane de abur, cazane-boilere, supraîncălzitoare cu abur şi economizoare autonome cu o presiune de peste 0,07 MPa, conducte de abur cu o presiune peste 0,07 MPa, cazane de apă fierbinte şi economizoare autonome cu o temperatură a apei de peste 115 °C, conducte de apă fierbinte cu temperatura peste 115 °C);
  4.2 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale la care se utilizează recipiente sub presiune (sectoare tehnologice/de producere cu recipiente sub presiunea aburului, gazelor sau fluidelor toxice, inflamabile şi explozibile cu presiunea peste 0,07 MPa, sectoare tehnologice/de producere cu recipiente sub presiunea apei la o temperatură de peste 115 °C sau sub presiunea altor fluide netoxice, neiflamabile şi nedeflagrante, la care temperatura de fierbere depăşeşte presiunea de 0,07 MPa pentru care produsul presiunii în MPa şi capacităţii m3 (l) depăşeşte 10000, sectoare tehnologice/de producere cu butoaie destinate transportării şi depozitării fluidelor şi substanţelor toxice, inflamabile şi explozibile, precum şi a altor fluide netoxice, neiflamabile şi nedeflagrante cu presiunea ce depăşeşte 0,07MPa, sectoare tehnologice/de producere cu butelii destinate pentru transportarea şi depozitarea gazelor naturale comprimate şi a gazelor lichefiate, precum şi a altor fluide netoxice şi neinflamabile, cisterne montate staţionar pe şasiul vagonului de cale ferată sau şasiul automobilului destinat pentru transportarea şi depozitarea substanţelor gazoase, fluidelor toxice, inflamabile şi explozibile/fluidelor netoxice, neiflamabile şi nedeflagrante şi altor substanţe, sectoare tehnologice/de producere care utilizează recipiente cu capace de acţionare rapidă (autoclave), la care produsul în MPa şi capacităţii în m3 (l) nu depăşeşte 0,05 (500 );
  4.3 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale care utilizează mecanisme de ridicare (macarale de toate tipurile, turle, ascensoare, escalatoare, dispozitive de manipulare şi prindere a sarcinii şi tarei, nacela instalaţiilor de ridicat);
  4.4 obiectivelor industriale de depozitare şi/sau de prelucrare a materiei prime vegetale, în procesul cărora se formează medii explozive de praf (elevatoare de cereale, depozite de tip siloz pentru produsel cerealiere, obiective de producere a făinii, a crupei, a nutreţurilor combinate, de uscare şi ambalare a zahărului);
  4.5 obiectivelor industriale de transport al gazelor naturale prin conducte magistrale (conducte magistrale liniare, paralele şi cu ramificări, staţii de comprimare a gazelor naturale, staţii de predare a gazelor naturale, depozite subterane de stocare a gazelor naturale, staţii de măsurare a gazelor naturale, staţii de alimentare a autovehiculelor cu gaze naturale comprimate racordate la conducta magistrală de gaze naturale);
  4.6 obiectivelor industriale din domeniul alimentări cu gaze naturale (staţie modulară de compresoare de alimentare a autevihiculelor cu gaze naturale comprimate din cadrul staţiei multicarburant de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC) aparte, neracordată la conducta magistrală);
  4.7 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale din domeniul alimentări cu gaze naturale (sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi obiectelor aferente lor cu presiunea de regim până la 1,2 MPa, instalaţii de gaze industriale tehnologice, instalaţii de gaze din cadrul centralelor electrice de termoficare, instalaţii de gaze ale centralelor termice şi/sau susrselor autonome de alimentare cu căldură cu o capacitatea termică unitară peste 100 kW sau capacitatea termică sumară peste 600 kW);
  4.8 obiectivelor industriale şi/sau social-comunale din domeniul alimentări cu gaze petroliere lichefiate (instalaţii de gaze industriale tehnologice, instalaţii de gaze din cadrul centralelor electrice de termoficare, instalaţii de gaze ale centralelor termice şi/sau surselor autonome de alimentare cu căldură cu o capacitatea termică unitară peste 100 kW sau capacitatea termică sumară peste 600 kW, monoblocuri, posturi de alimentare de gaze petroliere lichefiate cu instalaţii de rezervoare şi reţele de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate din cadrul staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu gaze petroliere lichefiate, instalaţii de rezervoare şi reţele de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate din cadrul staţiilor de depozitare şi îmbuteliere a gazelor petroliere lichefiate, instalaţii individuale de butelii cu gaze petroliere lichefiate şi/sau cu oxigen/generatoare de acetilenă utilizate la tratarea metalelor cu flacără de gaze);
  4.81 obiectivelor social-comunale din domeniul alimentări cu gaze naturale şi gaze petroliere lichefiate (sisteme şi utilaje de gaze naturale cu capacitatea termică unitară până la 100 kW şi o capacitate termică sumară până la 600 kW, amplasate într-un singur loc de consum);
  4.9 obiectivelor industriale din industria chimică, petrochimică şi petrolieră, precum şi alte industrii explozive şi dăunătoare (depozite de substanţe periculoase, secţii de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere);
  4.10 obiectivelor industriale de aprovizionare cu produse petroliere (staţie, staţie-bloc cu instalaţii de rezervoare şi conducte tehnologice de produse petroliere din cadrul staţiilor multicarburant de alimentare cu combustibil lichid (produse petroliere), parcuri de rezervoare cu produse petroliere, complexe pentru transferul petrolului şi a produselor petroliere, grupuri de rezervoare şi dispozitive de umplere a produselor petroliere şi conducte tehnologice din cadrul depozitelor cu produse petroliere);
  4.11 obiectivelor industriale pentru sisteme de tratare a apei (depozite de clor, staţii de clorurare, secţii de producere a hipocritului de sodiu);
  4.12 obiectivelor industriale din industria alimentară şi de producere a uleiului (instalaţii frigorifice cu amoniac, depozite de amoniac, terenuri (secţii) pentru extracţia uleiului vegetal, terenuri (secţii) de producere a alcoolului cu concentraţia de peste 50 %, depozite de alcool cu concentraţia de peste 50 %);
  4.13 obiectivelor industriale de depozitare a materialelor explozive şi pentru efectuarea lucrărilor de forare cu adîncimea de peste 100 m (depozite, inclusiv depozite provizorii de materiale explozive, sectoare de subsol în perimetrul cărora se efectuează lucrările de dinamitare, instalaţii de forare, mecanisme şi utilaj pentru efectuarea lucrărilor de forare cu adîncimea de peste 100 m).