print
În atenția clienților OCPGSP! Cu privire la evaluarea conformității echipamentelor de joasă tensiune
12.10.2020 1198 Accesări  

Ca urmare a apariției informațiilor conflictuale cu privire la evaluarea conformității opționale a echipamentelor de joasă tensiune (echipamente electrice destinate utilizării la o tensiune nominală cuprinsă între 50 și 1000 V pentru curentul electric alternativ și între 75 și 1500 V pentru curentul electric continuu), Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare SRL (CTSIC) consideră necesară generalizarea și clarificarea faptului că aceste produse, în conformitate cu prevederile clauzei 1 a articolului 18 din legea nr. 235/2011 „Privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității", sunt supuse evaluării conformității cu titlul obligatoriu.

În Republica Moldova este în vigoare reglementarea tehnică „ Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune" (Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 745 din 26/10/2015), care reglementează atât condițiile privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice, cât și obligațiile agenților economici.

În conformitate cu prevederile regulamentului, producătorii întocmesc documentația tehnică și efectuează procedura de evaluare a conformității sau dispun efectuarea acestei proceduri. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea echipamentului electric cu cerințele esențiale de securitate menționate în Reglementarea tehnică, prin procedura de evaluare a conformității, producătorii întocmesc o declarație de conformitate și aplică marcajul privind conformitatea. Producătorii se asigură că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață poartă tipul, lotul sau numărul de serie, sau alt element care permite identificarea lor. Producătorii indică pe echipamentele electrice denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați. Producătorii se asigură că echipamentul electric respectiv este însoţit de instrucţiuni şi informaţii în limba de stat privind modul de utilizare, securitatea consumatorilor şi altor utilizatori finali.

Înainte de introducerea unor echipamente electrice pe piață, importatorii garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că echipamentele electrice poartă marcajul (inclusiv marcajul de conformitate) și sînt însoțite de documentele necesare. Importatorii indică pe echipamentele electrice denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați. Datele de contact sînt indicate în limba de stat.

Înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamente electrice, distribuitorii verifică dacă echipamentele electrice poartă marcajul privind conformitatea, dacă acestea sînt însoțite de instrucțiunile și informațiile privind securitatea pentru consumatori și alți utilizatori finali, în limba de stat și de documentația tehnică necesară, precum și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute de reglementarea tehnică.

Având în vedere cele de mai sus, organismul de certificare a produselor CTSIC (OC CTSIC) a convenit asupra posibilității de a utiliza o nouă schemă de tip 1a (certificare de tip de produs) pentru certificarea echipamentelor de joasă tensiune. Atunci când aplică această schemă de certificare, OC CTSIC poate acorda clientului său dreptul de a utiliza certificatul de conformitate (certificatul de tip) pentru ca producătorul să declare conformitatea produselor fabricate ulterior cu cerințele specificate.

Copyright © 2021 Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare