• Categorii Categorii
 • Prima   -  ATESTARE PERSONAL   -  Drepturi și obligațiuni

  Drepturile şi obligaţiile persoanelor care participă la examenul de atestare

       

  Persoanele care participă la examenul de atestare organizat de către Serviciul recalificare şi atestare a personalului (SRAP CTSIC) au următoarele drepturi:
  - acces la informaţii referitor la modalitatea de atestare a persoanelor care activează în domeniul securităţii industriale;
  - a susţine examenul de atestare în lipsa cursurilor de pregătire;
  - a obţine informaţii şi consultanţă din partea personalului SRAP CTSIC despre data, ora, luna desfăşurării examenului de atestare;
  - a obţine consultanţă pe probleme ce ţin de instruirea şi atestarea persoanelor care activează în domeniul securităţii industriale;
  - a obţine permisul de exercitare ca rezultat al promovării examenului de atestare;
  - a utiliza sălile de curs, literatura de specialitate sau alte mijloace de informare în vederea pregătirii teoretice pentru examenul de atestare;
  - a contesta decizia comisiei de atestare conform legislaţiei în vigoare.

  Persoanele care participă la examenul de atestare organizat de către SRAP CTSIC au următoarele obligaţiuni:
  - să fie prezente la data şi ora examenului de atestare programat;
  - să efectueze plata pentru serviciile de atestare conform prevederilor contractuale;
  - să respecte prevederile procedurii privind modul de atestare a persoanelor care activează în domeniul securităţii industriale;
  - să păstreze integritatea bunurilor SRAP CTSIC;
  - să respecte obligaţiunile prevăzute în contractul de prestări servicii de atestare.