• Categorii Categorii
 • Prima   -  ATESTARE PERSONAL   -  Depunerea Cererii

  Depunerea cererii

       

  Descărcați formular pentru:

  Cerere atestare (persoane fizice) .doc;  .pdf;  
  Cerere atestare (persoane juridice) .doc;  .pdf; 
  Cerere privind suspendarea/reperfectarea/eliberarea duplicatului permisului de exercitare  
  .doc;  .pdf;   modelpdf
  Contestație privind rezultatele examenului
  .doc;  .pdf;   modelpdf
  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal .doc;  .pdf;   modelpdf

  Pentru admiterea la atestare în cadrul Serviciului recalificare şi atestare a personalului (SRAP CTSIC), operatorul/persoana juridică specializată/candidatul (persoană fizică) depune o cerere pe suport de hârtie sau în format electronic (e-mail: office@ctsic.md, serviciul ,,solicitare ONLINE'') conform modelului aprobat în modul stabilit, la care se anexeză următoarele documente pentru fiecare candidat:
  a) o copie a actului de studii (diplomă, certificat, atestat sau orice act de studii echivalent) ce conferă dreptul legal de a practica o specialitate/profesie/meserie, în cazul atestării iniţiale;
  b) copii ale documentelor privind instruirea/formarea profesională relevante domeniului de atestare (genului/genurilor de activitate). Formarea profesională al personalului tehnic-ingineresc şi muncitoresc obţinute conform intervalelor prevăzute la art.19, alin.(4) şi alin.(5) din Legea Nr.151/2022;
  c) o copie a documentului de angajare a candidatului;d) o copie a permisului de exercitare precedent, în cazul atestării periodice şi extraordinare;
  e) o fotografie 3×4.