• Categorii Categorii
 • Prima   -  ATESTARE PERSONAL   -  Date informative

  Despre Serviciul recalificare şi atestare a personalului (SRAP)

       

  Serviciul recalificare şi atestare a personalului este o subdiviziune structurală conform organigramei aprobate în cadrul SRL ,,CTSIC'', care î-şi desfăşoară activitatea sa conform statului SRL ,,CTSIC'', regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a Serviciului recalificare şi atestare a personalului, precum şi a procedurii privind modul de atestare a persoanelor care activează în domeniul securităţii industriale.
  Conform regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a serviciului recalificare şi atestare a personalului (SRAP), activitatea de bază este organizarea şi desfăşurarea examenelor de atestare pentru persoanele care activează în domeniul securităţii industriale, precum şi eliberarea, prelungirea, reperfectarea permiselor de exercitare.
  Securitatea industrială asigură funcţionarea corectă şi eficientă a obiectivelor industriale şi a instalaţilor tehnice potenţial periculoase în scopul protecţiei intereselor vitale ale persoanei şi societăţii, inclusiv protejarea proprietăţii terţilor şi a mediului ambiant de eventualele avarii şi de consecinţele acestora la obiectivele industriale şi a instalaţilor tehnice potenţial periculoase.
  Atestarea persoanelor care activează în domeniul securităţii industriale se efectuează în conformitate cu prevederile art.19 din Legea Nr.151/2022 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a obiectivelor industriale şi a instalaţiilor tehnice potenţial periculoase.

  click aici pentru FEEDBACK