• Categorii Categorii
 • Mesaj de felicitare

       

  Stimaţi colegi, parteneri şi prieteni,
  21 Iunie 1996 reprezintă pentru noi o dată memorabilă - fondarea întreprinderii "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare" ("CTSIC") şi înregistrarea ei la Camera Înregistrării de Stat.
  În aceşti ani am parcurs un drum lung. A fost o perioadă de formare şi dezvoltare a întreprinderii, cu multiple încercări, speranţe şi realizări. Pe parcurs s-a schimbat structura şi denumirea întreprinderii. În pofida acestor modificări şi reorganizări s-a reuşit să se păstreze cel mai valoros - potenţialul de cadre cu calificare înaltă.
  Iniţial, în cadrul Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică (DSMST), a fost formată Î.S. "Centrul de Expertiză Tehnică", care în noiembrie 1998 a fost reorganizată în Î.S. "Agenţia Naţională pentru Supraveghere Tehnică" (ANST) din structura căreia făceau parte inspectoratele: cazane şi instalaţii de ridicat, supraveghere tehnică-gaz, controlul calităţii produselor petroliere, chimic-tehnologic, minier-tehnic, protecţie radiaţională, secţiile: certificare, atestare a cadrelor, Laboratorul de încercări, subdiviziunile din Bălţi, Cahul, Ceadîr-Lunga. La acel moment, Supravegherea Tehnică din republică, în corespundere cu Regulamentul DSMST aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 776 din 25.10.94, realiza reglementarea de stat în domeniul dat şi exercita supravegherea tehnică a: instalaţiilor de ridicat şi instalaţiilor sub presiune; conductelor magistrale de gaze şi conductelor de gaze de presiune medie şi joasă; staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi staţiilor de alimentare cu gaze lichefiate; obiectelor cu pericol de deflagraţie şi incendiu; substanţelor chimice de înaltă toxicitate; lucrărilor miniere de extragere a substanţelor utile, de prospecţiune geologică, de forare şi de dinamitare; precum şi a construcţiei, stocării, utilizării şi înhumării surselor de radiaţie ionizantă şi a deşeurilor radioactive;
  Până în martie 2002 DSMST elibera licenţe agenţilor economici care practicau activităţi în domeniul securităţii industriale în scopul asigurării securităţii vieţii şi sănătăţii cetăţenilor, protecţiei bunurilor şi a mediului ambiant, precum şi exercita supravegherea pieţei de plasare a tehnologiilor, serviciilor şi instalaţiilor pentru obiectele industriale periculoase, supuse controlului de stat.
  Aşa dar, la acel moment, Departamentul, inclusiv prin activitatea ANST a contribuit la perfecţionarea şi eficientizarea activităţii de supraveghere, la sporirea securităţii şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă la obiectele industriale periculoase.
  În anul 2005 întreprinderea î-şi capătă denumirea de Î.S. "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare" în cadrul Ministerului Economiei. Î.S. „CTSIC" includea în structura sa secţiile: expertiză securitate industrială; certificare a obiectelor cu grad sporit de pericol, reciclare şi certificare a personalului, Laboratorul de încercări, Laboratorul de diagnosticare şi filiala din Bălţi.
  În anul 2018 Î.S. "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", se reorganizează în Societate cu Răspundere Limitată "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare".ro
  Pe parcursul acestor 24 de ani am avut o activitate de succes, multe realizări şi împliniri frumoase. Toate aceste rezultate au necesitat eforturi şi investiţii importante. Este o mărturie a faptului că şi în viitor putem spera la rezultate şi mai bune. Fără îndoială că atât succesele întreprinderii, cât şi îndeplinirea sarcinilor sunt asigurate de oamenii care lucrează aici, de munca zilnică minuţioasă, de îndemânarea lor, precum şi de gradul mare de responsabilitate. Instituţia noastră a reuşit să fie nu doar un colectiv, ci o echipă, şi acest fapt contează cel mai mult pentru a avea rezultatele scontate. Datorită profesionalismului lucrătorilor noştri am reuşit să fim parteneri şi colegi de încredere pentru toţi agenţii economici care au beneficiat de serviciile noastre. Procesul de dezvoltare al întreprinderii nu se opreşte - sunt în curs acţiuni de modernizare a echipamentului, se îmbunătăţesc toate etapele procesului de prestare a serviciilor.

  Pentru devotamentul şi contribuţia deosebită adusă la dezvoltarea întreprinderii noastre, în semn de recunoştinţă şi apreciere, adresăm mulţumirile noastre tuturor acelor, care pe parcursul anilor au pus umărul la formarea şi consolidarea ei, au participat nemijlocit, s-au implicat necondiţionat în crearea unei imagini pozitive a instituţiei noastre, la stabilirea relaţiilor cu agenţii economici bazate pe profesionalism şi încredere reciprocă, atitudine corectă, obiectivă şi prietenoasă faţă de parteneri şi colegii de breaslă.