• Categorii Categorii
 • Prima   -  LABORATOARE   -  Laboratorul de cercetări ştiinţifice şi încercări reactivi şi produse petroliere

  click aici pentru FEEDBACK

  certif minLaboratorul de cercetări ştiinţifice şi încercări reactivi şi produse petroliere din cadrul Întreprinderii de Stat „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare" a fost înfiinţat în anul 1996. Amplasat în incinta Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe al Republicii Moldova din municipiul Chişinău, laboratorul dispune de specialişti calificaţi, echipament şi aparataj de laborator conform cerinţelor standardelor europene - cromatografe, spectrometre, etc., precum şi de cea mai modernă şi mai performantă instalaţie pentru determinarea cifrei octanice a benzinelor - unica în Republica Moldova.

  Laboratorul efectuează încercări de laborator vizând indicii de calitate pentru: benzine, motorină, combustibil pentru motoare cu reacţie, păcură, uleiuri, lubrifianţi, cărbune, brichete, peleţi, antigel etc.


  Gheorghe Zaiat

   

  Gheorghe ZAIAŢ

  Şef Laboratorul de cercetări ştiinţifice şi încercări reactivi şi produse petroliere

  Studii superioare - Diploma seria E, nr. 000685 din 30 iunie 1992, Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea - chimist, profesor de chimie;
  Doctorand - 1992 - 1995, Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, Laboratorul de Chimie Analitică;
  Cursuri de perfecţionare:
  10.1997 - stagiune în laboratorul de încercări, CNIEP "LAREX", or. Bucureşti, România;
  08.1998 - stagiune în laboratorul de încercări, Rafinăria „Petro-Brazi", or. Ploieşti, România;
  29.10 - 02.11.2007 - stagiune în laboratorul de încercări ale cărbunelui, or. Gukovo, regiunea Rostov-pe-Don, Federaţia Rusă. Scrisoare 02.11.2007 nr.14-41/3718;
  10.11-21.11.2008 - training „Conformity Assesment by Fuels Laboratories", World Bank Competitiveness Enhancement Project;
  28 - 30.09.2010 - trainig course organized by TURKAK „How to Organise, Carry out and Analyse a Profiency Test (PT) or Other Laboratory Comparisions (ILS) hereunder Quality Assurance of Test Results", Centrul de Acreditare în Domeniul Evaluării Conformităţii Produselor;
  29.03 - 01.04.2011 - curs de instruire „Cerinţe SM SR EN ISO/CEI 17025 şi SM SR EN ISO 19011", Centrul de Acreditare în Domeniul Evaluării Conformităţii Produselor. Certificat nr. 23.
  20,21.05.2014 - curs de instruire „Quality Control of Test Results". Centrul de Acreditare în Domeniul Evaluării Conformităţii Produselor.
  12.03.2015 - curs de instruire „Aplicarea Diagramelor de control Shewhart (Şuhart) la verificarea exactităţii şi stabilităţii rezultatelor încercărilor în corespundere cu cerinţele standardelor internaţionale ISO 8258 şi ISO 5725". INTERLAB-CONSULT. Certificat nr. 144/12.03.2015.
  15 - 16.04.2015 - curs de instruire „Validarea şi verificarea metodelor de încercări. Estimarea incertitudinii de măsurare". Centrul de Acreditare în Domeniul Evaluării Conformităţii Produselor. Certificat nr. 43

   


  Adresa laboratorului:  MD 2028,  mun. Chişinău,  str. Academiei,  nr. 3,  of. 410; 412, blocul Institutului de Chimie AŞ RM,  tel/fax. (+37322) 739375, e.mail:  office@ctsic.md, agentia@mdl.net

   

   

   

  Tarife pentru încercări de laborator, executate de către Laboratorul de cercetări ştiinţifice, încercări reactivi şi produse petroliere

  Cuprins:
    Benzină;
    Combustibili;
    Uleiuri;
    Unsori;
    Antigeluri;
    Solvenţi;
    Cărbuni;
    Încercări pentru supraveghere

  Descarcă fişier: tarife laborator 2016.pdf

  Procedura de prezentare a probelor pentru încercări

  Laboratorul de cercetări ştiinţifice şi încercări reactivi şi produse petroliere efectuează încercări de laborator pe tot spectrul domeniului de acreditare atât pentru persoane juridice cât şi cele fizice.

  Procedura este următoarea:

  1. Se solicita încercările unui produs conform anexei la Certificatul de acreditare printr-o scrisoare adresată Directorului Î.S. "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare" (Î.S. "CTSIC") Dlui Vadim Şargarovschi. Solicitările se acceptă și prin intermediul: fax - 022 208166, e.mail - agentia@mdl.net, office@ctsic.md
  2. După ce cererea a fost acceptata şi vizată de către director este transmisă în laborator pentru întocmirea Contract-contului (în 2 exemplare), care ulterior este transmis spre vizare Directorului Î.S. "CTSIC".
  3. După vizare contract-contul este transmis solicitantului spre achitare.
  4. Se prezintă proba în anticamera Î.S. "CTSIC".
  5. Proba de încercat se transmite în laborator.
  6. Încercările sunt efectuate numai după achitarea integrală a costului.
  7. După finisarea încercărilor pe proba prezentată (durata încercărilor constituie în medie 10 zile lucrătoare), se întocmeşte Raportul de încercări şi Actul de îndeplinire a lucrărilor (în 2 exemplare) .
  8. Din laborator Raportul de încercări şi actele de îndeplinire a lucrărilor se transmit la sediul Î.S. "CTSIC".
  9. La sediul Î.S. "CTSIC", în anticameră, se eliberează Raportul de încercări, totodată solicitantul pune ştampila şi semnătura pe contract-conturi (2 exemplare) şi pe actele de îndeplinire a lucrărilor (2 exemplare).

  *click pentru a descarca forma "Cerere pentru efectuarea încercărilor de laborator

  Domeniul de acreditare a Laboratorul de cercetări ştiinţifice şi încercări reactivi şi produse petroliere din cadrul Întreprinderii de Stat „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare"

  click aici pentru a vizualiza -    Anexa la Certificatul de acreditare nr. LÎ - 096 din 23.01.2015, modificarea nr. 4 din 07.11.2017