• Categorii Categorii
 • Prima   -  CERTIFICARE   -  Organismul de Certificare

  Click aici pentru FEEDBACK

  Certificat de acreditare OC PGSP   În atenția clienților OC PGSP! În atenția clienților OC PGSP!
  acred_mini clienti atentie_ocpgsp

     Organigrama Organismului de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol (OC PGSP)

      organigrama_ro


  Adresa: MD 2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, nr. 48, etajul 4, tel. 022 208178, fax 022 208166, e.mail:  office@ctsic.md, agentia@mdl.net

  Organismul de certificare din cadrul Centrului  Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare a fost instituit în anul 1996, în baza ordinului directorului general al "Departamentului Standardizare, Metrologie şi Supraveghere Tehnică".

  Conform ordinului interior şi al listelor de state ale Centrului, în cadrul secţiei certificare şi supraveghere au fost create următoarele sectoare:
  - sectorul certificării produselor petroliere;
  - sectorul certificării aparatelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat;
  - sectorul certificării utilajului-gaz şi gazului lichefiat;
  - sectorul certificării îngrăşămintelor minerale şi pesticidelor;
  - sectorul certificării produselor chimice;
  - sectorul certificării mijloacelor şi aparatelor de sudură;
  - sectorul certificării combustibilului solid;
  - sectorul certificării produselor electrotehnice;
  - sectorul certificării surselor de curent primar ;
  - grupul de asigurare a conformităţii.

  Pentru evidenţierea profesionalismului înalt şi eficacitatea lucrărilor de certificare îndeplinite, administraţia CTSIC şi-a luat angajamentul, pe parcursul anilor, de a selecta cadre cu un nivel înalt de calificare şi o pregătire conform cerinţelor interioare.

  În luna decembrie a anului 1998, în cadrul procesului de reorganizare, "Centrul de Expertiză Tehnică" a fost denumit "Agenţia Naţională pentru Supraveghere Tehnică" cu menţinerea în structura sa a Organismului de Certificare, care a fost acreditat în domeniul certificării obiectelor, produselor şi proceselor de producţie cu grad sporit de pericol în luna mai a anului 1998.

  În luna august 2005 "Agenţia Naţională pentru Supraveghere Tehnică" a fost reorganizată şi reînregistrată ca "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare". În această perioadă OC CTSIC, în urma modificărilor efectuate, a fost numit "Organismul de Certificare a produselor cu grad sporit de pericol". Periodic OC CTSIC a fost supus procedurii de reacreditare.

  În luna octombrie a anului 2007, Organismul de Certificare şi-a extins domeniul său de activitate prin crearea unui sector nou - sectorul certificării armelor, muniţiilor aferente şi produselor pirotehnice.
  Pe parcursul activităţii, Organismul de Certificare a implementat şi a certificat Sistemul de Management al Calităţii, care a sporit nivelul de prestare a serviciilor, ceea ce a adus la ridicarea indicilor de deservire a agenţilor economici şi corespunderii cerinţelor stabilite în documentaţia normativă.

   

  Lista posturilor vamale de colectare a probelor în scopul certificării produselor

  În baza Hotărîrii Parlamentului nr. 1198-XV din 04.07.2002 privind analiza controlului executării Legii privind piaţa produselor petroliere, Hotărîrii Guvernului nr. 958 din 19.07.2002 privind aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul automatizat de evidenţă a produselor petroliere conform prevederilor cap. 3 pct. 9 litera c), Deciziei Consiliului Suprem de Securitate nr. 05/1-03-03 din 20.06.2003 capitolul II pct. 4 au fost create posturile de control al calităţii şi cantităţii produselor petroliere importate: 

  1. trecerea de frontieră - Ocniţa (feroviar)
  2. trecerea de frontieră - Leuşeni (auto)
  3. trecerea de frontieră - Ungheni (feroviar)
  4. trecerea de frontieră - Tudora (auto)
  5. trecerea de frontieră - Giurgiuleşti (fluvial, auto, feroviar)
  6. trecerea de frontieră - Otaci (auto)

   

  Prelevarea probelor produselor petroliere se efectuează în baza punctului 10 al Hotărîrii Guvernului nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate.

  Manopera lucrărilor executate în procesul de evaluare a conformităţii produselor

  Cuprins:
  Produse petroliere;
  Determinarea cantităţii de produse petroliere la posturile de control (posturi vamale);
  Aparate sub presiune şi instalaţii de ridicat;
  Utilaje-gaz (aparate consumatoare de combustibili gazoşi);
  Pesticide şi îngrăşăminte minerale;
  Produse chimice;
  Produse destinate pentru construcţie;
  Combustibil solid;
  Articole pirotehnice;
  Produse electrotehnice;
  Evaluarea procesului de producţie;
  Manopera pentru perfectarea, autentificarea copiilor blanchetelor în procesul de certificare

  Descarcă fişier: manopera certificare 2016.pdf