• Categorii Categorii
 • Prima   -  ATESTARE PERSONAL   -  Genuri de activitate

  Genuri de activitate

  Genurile de activitate pentru care se solicită atestarea personalului tehnic-ingineresc şi muncitoresc care activează în domeniul securităţii industriale în vederea obţinerii permisului de exercitare

    CHIMIC-TEHNOLOGIC

  1.1 PROIECTAREA
  - depozitelor de produse petroliere;
  - staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor (staţie, staţie-bloc de alimentare a autovehiculelor cu combustibil lichid);
  - secţiilor de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere;
  - depozitelor de alcool etilic, secţiilor şi instalaţiilor de producere şi utilizare în procesul tehnologic a alcoolului etilic;
  - instalaţiilor frigorifice cu amoniac;
  - secţiilor de extracţie a uleiurilor;
  - secţiilor de vopsire, secţiilor de producere a lacurilor şi a vopselelor;
  - obiectelor care transportă, utilizează şi depozitează clor;
  - obiectelor şi producţiilor care utilizează şi depozitează acizi şi baze;
  - depozitelor şi instalaţiilor tehnologice cu substanţe periculoase şi a gazelor toxice;
  - secţiilor de producere şi depozitarea bioxidului de sulf;
  - secţiilor şi instalaţiilor tehnologice de producere a hidrogenului;
  - obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere (elevatoare, mori);
  - obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere (secţii de producere a nutreţurilor combinate, secţii de colectare a produselor cerealiere, secţii de producere a crupelor);
  - obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere (secţii de uscare şi ambalare a zahărului şi secţiilor de măcinare a zahărului tos în zahăr praf).

  1.2 CONSTRUCŢIA-MONTAREA, RECONSTRUCŢIA ŞI REUTILAREA TEHNICĂ
  - depozitelor de produse petroliere;
  - staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor (staţie, staţie-bloc de alimentare a autovehiculelor cu combustibil lichid);
  - secţiilor de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere;
  - depozitelor de alcool etilic, secţiilor şi instalaţiilor de producere şi utilizare în procesul tehnologic a alcoolului etilic;
  - instalaţiilor frigorifice cu amoniac;
  - secţiilor de extracţie a uleiurilor;
  - secţiilor de vopsire, secţii de producere a lacurilor şi a vopselelor;
  - obiectelor care transportă, utilizează şi depozitează clor;
  - obiectelor şi producţiilor care utilizează şi depozitează acizi şi baze;
  - depozitelor şi instalaţiilor tehnologice cu substanţe periculoase şi a gazelor toxice;
  - secţiilor de producere şi depozitarea bioxidului de sulf;
  - secţiilor şi instalaţiilor tehnologice de producere a hidrogenului;
  - obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere (elevatoare, mori);
  - obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere (secţii de producere a nutreţurilor combinate, secţii de colectare a produselor cerealiere, secţii de producere a crupelor);
  - obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere (secţii de uscare şi ambalare a zahărului şi secţiilor de măcinare a zahărului tos în zahăr praf).

  1.3 REGLAREA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE ŞI DESERVIREA TEHNICĂ
  - depozitelor de produse petroliere;
  - staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor (staţie, staţie-bloc de alimentare a autovehiculelor cu combustibil lichid);
  - secţiilor de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere;
  - depozitelor de alcool etilic, secţiilor şi instalaţiilor de producere şi utilizare în procesul tehnologic a alcoolului etilic;
  - instalaţiilor frigorifice cu amoniac;
  - secţiilor de extracţie a uleiurilor;
  - secţiilor de vopsire, secţii de producere a lacurilor şi a vopselelor;
  - obiectelor care transportă, utilizează şi depozitează clor;
  - obiectelor şi producţiilor care utilizează şi depozitează acizi şi baze;
  - depozitelor şi instalaţiilor tehnologice cu substanţe periculoase şi a gazelor toxice;
  - secţiilor de producere şi depozitarea bioxidului de sulf;
  - secţiilor şi instalaţiilor tehnologice de producere a hidrogenului;
  - obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere (elevatoare, mori);
  - obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere (secţii de producere a nutreţurilor combinate, secţii de colectare a produselor cerealiere, secţii de producere a crupelor);
  - obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere (secţii de uscare şi ambalare a zahărului şi secţiilor de măcinare a zahărului tos în zahăr praf).

  1.4 EXPLOATAREA
  - depozitelor de produse petroliere;
  - staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor (staţie, staţie-bloc de alimentare a autovehiculelor cu combustibil lichid);
  - secţiilor de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere;
  - depozitelor de alcool etilic, secţiilor şi instalaţiilor de producere şi utilizare în procesul tehnologic a alcoolului etilic;
  - instalaţiilor frigorifice cu amoniac;
  - secţiilor de extracţie a uleiurilor;
  - secţiilor de vopsire, secţii de producere a lacurilor şi a vopselelor;
  - obiectelor care transportă, utilizează şi depozitează clor;
  - obiectelor şi producţiilor care utilizează şi depozitează acizi şi baze;
  - depozitelor şi instalaţiilor tehnologice cu substanţe periculoase şi a gazelor toxice;
  - secţiilor de producere şi depozitarea bioxidului de sulf;
  - secţiilor şi instalaţiilor tehnologice de producere a hidrogenului;
  - obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere (elevatoare, mori);
  - obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere (secţii de producere a nutreţurilor combinate, secţii de colectare a produselor cerealiere, secţii de producere a crupelor);
  - obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere (secţii de uscare şi ambalare a zahărului şi secţiilor de măcinare a zahărului tos în zahăr praf).

    INSTALAŢII SUB PRESIUNE ŞI MECANISME DE RIDICAT

  2.1 PROIECTAREA
  - centralelor termice echipate cu instalaţii de cazane (cazane de abur, inclusiv supraîncălzitoare de abur, cazane-boilere şi economizoare cu presiunea P ≥ 0,07 MPa, precum şi cazane de apă fierbinte şi economizoare autonome cu temperatura apei t≥115 0C);
  - recipientelor care funcţionează sub presiune (la fabricarea acestora, la montarea și reutilarea tehnică a acestora);
  conductelor de abur cu P≥0,07 MPa şi conductelor de apă fierbinte cu t≥115 0C (la fabricarea acestora, la montarea și reutilarea tehnică a acestora);
  - macaralelor (la fabricarea acestora, la montarea și reutilarea tehnică a acestora);
  - turlelor (la montarea și reutilarea tehnică a acestora);
  - ascensoarelor (la montarea și reutilarea tehnică a acestora);
  - escalatoarelor (la montarea și reutilarea tehnică a acestora).

  2.2 FABRICAREA, CONSTRUCŢIA-MONTAREA, ŞI REUTILAREA TEHNICĂ
  - centralelor termice echipate cu instalaţii de cazane (cazane de abur, inclusiv supraîncălzitoare de abur, cazane-boilere şi economizoare cu presiunea P≥0,07 MPa, precum şi cazane de apă fierbinte şi economizoare autonome cu temperatura apei t≥115 0C);
  - recipientelor care funcţionează sub presiune;
  conductelor de abur cu P≥0,07 MPa şi conductelor de apă fierbinte cu t≥115 0C;
  - macaralelor;
  - ascensoarelor;
  - escalatoarelor.

  2.3 REGLAREA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE ŞI DESERVIREA TEHNICĂ
  - cazanelor de abur cu presiunea peste 0,07 MPa şi cazanelor de apă fierbinte cu temperatura apei mai mare de 115 0C;
  - recipientelor care funcţionează sub presiune;
  - conductelor de abur cu P≥0,07 MPa şi conductelor de apă fierbinte cu t≥115 0C;
  - macaralelor;
  - ascensoarelor;
  - escalatoarelor;
  - turlelor.

  2.4 EXPLOATAREA
  - centralelor termice echipate cu instalaţii de cazane (cazane de abur, inclusiv supraîncălzitoare de abur, cazane-boilere şi economizoare cu presiunea P≥0,07 MPa, precum şi cazane de apă fierbinte şi economizoare autonome cu temperatura apei t≥115 0C);
  - recipientelor care funcţionează sub presiune;
  - conductelor de abur cu P≥0,07 MPa şi conductelor de apă fierbinte cu t≥115 0C;
  - macaralelor;
  - ascensoarelor;
  - escalatoarelor;
  - turlelor;
  - dispozitivelor de manipulare şi prindere a sarcinii şi tarei;
  - efectuarea inofensivă a lucrărilor în nacela instalației de ridicat.

    ALIMENTARE CU GAZE

  3.1 PROIECTAREA
  - conductelor magistrale şi obiectele aferente lor cu presiunea de regim P≤10,0 MPa (conducte de gaze paralele şi cu ramificări, staţii de compresare, staţie de distribuţie a gazelor, staţii de evidenţă şi de consum al gazelor);
  - staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor (staţie modulară de compresare pentru alimentarea autovehiculelor cu gaze naturale comprimate);
  - sistemelor de distribuţie a gazelor şi obiectele aferente lor cu presiunea de regim P≤0,005 MPa (reţele de distribuţie a gazelor, post de reglare, post de reglare-măsurare a presiunii gazelor (PRG), instalaţie de reglare a presiunii gazelor (IRG), sisteme şi utilaje de gaze la obiectele social-comunale cu capacitatea termică unitară până 100 kW);
  - sistemelor de distribuţie a gazelor şi obiectele aferente lor cu presiunea de regim P≤1,2 MPa (reţele de distribuţie a gazelor, staţie de reglare a presiunii gazelor (SRG), post de reglare, post de reglare-măsurare a presiunii gazelor (PRG), instalaţie de reglare a presiunii gazelor (IRG), instalaţii de gaze ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100 kW, instalaţii de gaze industriale tehnologice şi agricole, instalaţii de gaze ale centralelor electrotermice şi centralelor termice);
  - staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor (monobloc, post de alimentare a autovehiculelor cu gaze petroliere lichefiate);
  - staţiilor de depozitare şi îmbuteliere, sistemelor de depozitare şi distribuţie a gazelor petroliere lichefiate cu presiunea de regim P≤1,6 MPa (reţele de distribuţie, instalaţii de rezervoare, instalaţii de vaporizare, instalaţii de butelii în grup şi individuale, hală de pompe şi compresoare SDÎG şi SÎG).

  3.2 SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ, CONSTRUCŢIA-MONTAREA, RECONSTRUCŢIA
  - conductelor magistrale şi obiectele aferente lor cu presiunea de regim P≤10,0 MPa (conducte de gaze paralele şi cu ramificări, staţii de compresare, staţie de distribuţie a gazelor, staţii de evidenţă şi de consum al gazelor);
  staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor (staţie modulară de compresoare pentru alimentarea autovehiculelor cu gaze naturale comprimate);
  - sistemelor de distribuţie a gazelor şi obiectele aferente lor cu presiunea de regim P≤0,005 MPa (reţele de distribuţie a gazelor, post de reglare, post de reglare-măsurare a presiunii gazelor (PRG), instalaţie de reglare a presiunii gazelor (IRG), sisteme şi utilaje de gaze la obiectele social-comunale cu capacitatea termică unitară până 100 kW);
  - sistemelor de distribuţie a gazelor şi obiectele aferente lor cu presiunea de regim P≤1,2 MPa (reţele de distribuţie a gazelor, staţie de reglare a presiunii gazelor (SRG), post de reglare, post de reglare-măsurare a presiunii gazelor (PRG), instalaţie de reglare a presiunii gazelor (IRG), instalaţii de gaze ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100 kW, instalaţii de gaze industriale tehnologice şi agricole, instalaţii de gaze ale centralelor electrotermice şi centralelor termice);
  - staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor (monobloc, post de alimentare a autovehiculelor cu gaze petroliere lichefiate);
  - staţiilor de depozitare şi îmbuteliere, sistemelor de depozitare şi distribuţie a gazelor petroliere lichefiate cu presiunea de regim P≤1,6 MPa (reţele de distribuţie, instalaţii de rezervoare, instalaţii de vaporizare, instalaţii de butelii în grup şi individuale, hală de pompe şi compresoare SDÎG şi SÎG).

  3.3 REGLAREA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE ŞI DESERVIREA TEHNICĂ
  - staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor (staţie modulară de compresoare pentru alimentarea autovehiculelor cu gaze naturale comprimate, sisteme de automatizare a proceselor de producţie şi aparate de măsură şi control);
  - instalaţiilor de gaze industriale tehnologice şi agricole;
  - instalaţiilor de gaze ale centralelor electrotermice şi centralelor termice;
  - instalaţiilor de gaze ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100 kW;
  staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor (monobloc, post de alimentare a autovehiculelor cu gaze lichefiate, sisteme de automatizare a proceselor de producţie şi aparate de măsură şi control);
  - staţiilor de depozitare şi îmbuteliere, sistemelor de depozitare şi distribuţie a gazelor petroliere lichefiate cu presiunea de regim P≤1,6 MPa (reţele de distribuţie, instalaţii de reţele de distribuţie, instalaţii de rezervoare, instalaţii de vaporizare, instalaţii de butelii în grup şi individuale, hală de pompe şi compresoare SDÎG şi SÎG, sisteme de automatizare a proceselor de producţie şi aparate de măsură şi control);
  - sistemelor şi a utilajelor de gaze la obiectele social-comunale cu capacitatea termică unitară până 100 kW.

  3.4 EXPLOATAREA
  - conductelor magistrale şi obiectele aferente lor cu presiunea de regim P≤10,0 MPa (conducte de gaze paralele şi cu ramificări, staţii de compresare, staţie de distribuţie a gazelor, staţii de evidenţă şi de consum al gazelor, sisteme şi instalaţii de protecţie electrochimică, instalaţii de odorizare, aparate de măsură şi control, mijloace de automatizare, telemecanică şi mijloace de calcul);
  - staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor (staţie modulară de compresoare pentru alimentarea autovehiculelor cu gaze naturale comprimate);
  - sistemelor de distribuţie a gazelor şi obiectele aferente lor cu presiunea de regim P≤1,2 MPa (reţele de distribuţie a gazelor, staţie de reglare a presiunii gazelor (SRG), post de reglare, post de reglare-măsurare a presiunii gazelor (PRG), instalaţie de reglare a presiunii gazelor (IRG), sisteme şi instalaţii de protecţie electrochimică, aparate de măsură şi control, instalaţii automatice, telemecanice şi sisteme automate de dirijare a proceselor tehnologice de distribuire a gazelor);
  - staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor (monobloc, post de alimentare a autovehiculelor cu gaze lichefiate);
  - staţiilor de depozitare şi îmbuteliere, sistemelor de depozitare şi distribuţie a gazelor petroliere lichefiate cu presiunea de regim P≤1,6 MPa (reţele de distribuţie, instalaţii de rezervoare, instalaţii de vaporizare, instalaţii de butelii în grup şi individuale, pompe, compresoare, sisteme şi instalaţii de protecţie electrochimică, aparate de măsură şi control).
  - sistemelor şi a utilajelor de gaze la obiectele social-comunale cu capacitatea termică unitară până 100 kW.
  - instalaţiilor pentru tratarea metalelor cu flacără de gaze (instalaţii de butelii de gaze lichefiate și oxigen);
  - verificarea tehnică periodică, repararea şi utilizarea buteliilor de gaze lichefiate.

    FOLOSIREA SUBSOLULUI

  4.1 PROIECTAREA
  - obiectelor la care se desfăşoară activităţi de extragere a substanţelor minerale utile prin metoda la suprafaţă (cariere);
  - obiectelor la care se desfăşoară activităţi de extragere a substanţelor minerale utile prin metoda subterană (mine);
  - obiectelor la care se desfăşoară activităţi de concasare, sortare şi îmbogăţire a substanţelor minerale utile;
  - instalaţiilor tehnice la efectuarea lucrărilor de forare cu adîncimea peste 100 m;
  - obiectelor amplasate în subsol ce nu ţine de extracţia substanţelor minerale utile;
  - depozitelor cu materiale explozive.

  4.2 EXTRAGEREA
  - substanţelor minerale utile prin metoda la suprafaţă;
  - substanţelor minerale utile prin metoda la suprafaţă, fără utilizarea exploziilor şi energiei electrice;
  - substanţelor minerale utile prin metoda subterană.

  4.3 CONCASAREA, SORTAREA ŞI ÎMBOGĂŢIREA
  - materiei prime minerale.

  4.4 EXPLOATAREA
  - obiectelor amplasate în subsol ce nu ţine de extracţia substanţelor minerale utile;
  - instalaţiilor tehnce la efectuarea lucrărilor de forare cu adâncimea de peste 100 m.

  4.5 DINAMITARE
  Efectuarea lucrărilor de dinamitare.