• Categorii Categorii
 • Prima   -  ATESTARE PERSONAL   -  Genuri de activitate

  Genuri de activitate

  Genurile de activitate la care se solicită atestarea pentru obținerea Permisului de exercitare a persoanelor care activează în domeniul securității industriale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 1, alin (2) și anexei nr. 1 al Legii RM nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase cu modificările și completările ulterioare.

    DOMENIUL CHIMIC-TEHNOLOGIC

  - Pregătirea personalului tehnic - ingineresc/muncitoresc în domeniul chimic şi tehnologic;
  - Proiectarea instalaţiilor frigorifice cu amoniac;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia instalaţiilor frigorifice cu amoniac;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a instalaţiilor frigorifice cu amoniac;
  - Proiectarea depozitelor de produse petroliere;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia depozitelor de produse petroliere;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a depozitelor de produse petroliere;
  - Proiectarea staţiilor de alimentare cu produse petroliere;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia staţiilor de alimentare cu produse petroliere;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a staţiilor de alimentare cu produse petroliere;
  - Proiectarea depozitelor, secţiilor de producere şi instalaţiilor de producere şi utilizare în procesul tehnologic a alcoolului etilic;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia depozitelor, secţiilor de producere şi instalaţiilor de producere şi utilizare în procesul tehnologic a alcoolului etilic;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a depozitelor, secţiilor de producere şi instalaţiilor de producere şi utilizare în procesul tehnologic a alcoolului etilic;
  - Proiectarea secţiilor de extracţie a uleiurilor;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia secţiilor de extracţie a uleiurilor;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a secţiilor de extracţie a uleiurilor;
  - Proiectarea secţiilor de vopsire şi secţiilor de producere a lacurilor şi vopselelor;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia secţiilor de vopsire şi secţiilor de producere a lacurilor şi vopselelor;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a secţiilor de vopsire şi secţiilor de producere a lacurilor şi vopselelor;
  - Proiectarea staţiilor de clorinare a apei;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia staţiilor de clorinare a apei;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a staţiilor de clorinare a apei;
  - Proiectarea depozitelor de acizi şi baze;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia depozitelor de acizi şi baze;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a depozitelor de acizi şi baze;
  - Proiectarea depozitelor şi instalaţiilor tehnologice cu substanţe periculoase;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia depozitelor şi instalaţiilor tehnologice cu substanţe periculoase;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a depozitelor şi instalaţiilor tehnologice cu substanţe periculoase;
  - Proiectarea secţiilor de producere, de depozitare a bioxidului de sulf;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia secţiilor de producere, de depozitare a bioxidului de sulf;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a secţiilor de producere, de depozitare a bioxidului de sulf;
  - Proiectarea depozitelor de clor;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia depozitelor de clor;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a depozitelor de clor;
  - Proiectarea secţiilor de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia secţiilor de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a secţiilor de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere;
  - Proiectarea secţiilor de producere a hidrogenului;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia secţiilor de producere a hidrogenului;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a secţiilor de producere a hidrogenului;
  - Proiectarea secţiilor şi instalaţiilor de producere şi utilizare în procesul tehnologic a gazelor toxice;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia secţiilor şi instalaţiilor de producere şi utilizare în procesul tehnologic a gazelor toxice;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a secţiilor şi instalaţiilor de producere şi utilizare în procesul tehnologic a gazelor toxice;
  - Proiectarea elevatoarelor la montarea acestora;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia elevatoarelor;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a elevatoarelor;
  - Proiectarea morilor la montarea acestora;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia morilor;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a morilor;
  - Proiectarea secţiilor de producere a nutreţurilor combinate;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia secţiilor de producere a nutreţurilor combinate;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a secţiilor de producere a nutreţurilor combinate;
  - Proiectarea depozitelor de păstrare a făinii fără ambalaj;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia depozitelor de păstrare a făinii fără ambalaj;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a depozitelor de păstrare a făinii fără ambalaj;
  - Proiectarea secţiilor de păstrare a produselor cerealiere;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia secţiilor de păstrare a produselor cerealiere;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a secţiilor de păstrare a produselor cerealiere;
  - Proiectarea secţiilor de producere a crupelor;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia secţiilor de păstrare a secţiilor de producere a crupelor;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a secţiilor de producere a crupelor;
  - Proiectarea secţiilor de uscare şi ambalare a zahărului;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia secţiilor de uscare şi ambalare a zahărului;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a secţiilor de uscare şi ambalare a zahărului;
  - Exploatarea obiectelor și instalațiilor care depozitează, transportă și utilizează clor.

    DOMENIUL INSTALAŢIILOR SUB PRESIUNE ŞI AL MECANISMELOR DE RIDICAT

  - Pregătirea personalului tehnic - ingineresc/muncitoresc în domeniul instalaţiilor sub presiune şi al mecanismelor de ridicat:
  - Fabricarea recipientelor care funcționează sub presiune;
  - Fabricarea conductelor de abur și apă fierbinte;
  - Proiectarea centralelor termice echipate cu instalaţii de cazane (cazane de abur cu presiunea de peste 0,07 MPa şi cazanelor de apă fierbinte cu temperatura apei mai mare de 115 0C);
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia centralelor termice echipate cu instalaţii de cazane (cazane de abur cu presiunea de peste 0,07 MPa şi cazanelor de apă fierbinte cu temperatura apei mai mare de 115 0C);
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a centralelor termice echipate cu instalaţii de cazane (cazane de abur cu presiunea de peste 0,07 MPa şi cazanelor de apă fierbinte cu temperatura apei mai mare de 115 0C);
  - Proiectarea recipientelor care funcţionează sub presiune şi elementelor acestora la montarea lor;
  - Construcţia-montarea, reconstrucţia recipientelor care funcţionează sub presiune şi elementelor acestora;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a recipientelor care funcţionează sub presiune şi elementelor acestora;
  - Proiectarea macaralelor de toate tipurile la montarea acestora;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a macaralelor de toate tipurile;
  - Proiectarea ascensoarelor la montarea acestora;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a ascensoarelor;
  - Proiectarea escalatoarelor la montarea acestora;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a escalatoarelor;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a turlelor;
  - Exploatarea şi deservirea tehnică a conductelor de abur şi apă fierbinte;

    DOMENIUL ALIMENTĂRII CU GAZE

  - Pregătirea personalului tehnic - ingineresc/muncitoresc în domeniul alimentării cu gaze;
  - Proiectarea conductelor magistrale şi obiectelor aferente lor cu P ≤ 5,5 MPa;
  - Proiectarea conductelor magistrale şi obiectelor aferente lor cu P ≤ 10,0 MPa;
  - Supravegherea tehnică, montarea conductelor magistrale şi obiectelor aferente lor P ≤ 5,5 MPa;
  - Supravegherea tehnică, montarea conductelor magistrale şi obiectelor aferente lor P ≤ 10,0 MPa;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a staţiilor de compresare, staţiilor de distribuţie a gazelor, staţiilor de evidenţă al gazelor;
  - Proiectarea staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate cu P ≤ 25,0 MPa;
  - Supravegherea tehnică, construcţia - montarea staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate cu P ≤ 25,0 MPa;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate cu P ≤ 25,0 MPa;
  - Proiectarea sistemelor de distribuţie şi obiectelor aferente lor cu P ≤ 1,2 MPa;
  - Supravegherea tehnică, montarea sistemelor de distribuţie şi obiectelor aferente lor cu P ≤ 1,2 MPa;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a sistemelor de distribuţie şi obiectelor aferente lor cu P ≤ 1,2 MPa;
  - Proiectarea staţiilor de alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor cu P ≤ 1,6 MPa;
  - Supravegherea tehnică, construcţia - montarea staţiilor de alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor cu P ≤ 1,6 MPa;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a staţiilor de alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor cu P ≤ 1,6 MPa;
  - Proiectarea staţiilor de depozitare şi îmbuteliere a gazelor lichefiate;
  - Supravegherea tehnică, montarea staţiilor de depozitare şi îmbuteliere a gazelor lichefiate;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a staţiilor de depozitare şi îmbuteliere a gazelor lichefiate
  - Proiectarea sistemelor de depozitare şi distribuţie a gazelor lichefiate;
  - Supravegherea tehnică, montarea sistemelor de depozitare şi distribuţie a gazelor lichefiate;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a sistemelor de depozitare şi distribuţie a gazelor lichefiate;
  - Proiectarea instalaţiilor de gaze industriale tehnologice şi agricole;
  - Supravegherea tehnică, montarea instalaţiilor de gaze industriale tehnologice şi agricole;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a instalaţiilor de gaze industriale tehnologice şi agricole;
  - Proiectarea instalaţiilor de gaze ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100 kW;
  - Supravegherea tehnică, montarea instalaţiilor de gaze ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100 kW;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a instalaţiilor de gaze ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100 kW;
  - Proiectarea instalaţiilor de gaze ale centralelor termice şi electrotermice cu program de lucru sezonier;
  - Supravegherea tehnică, montare a instalaţiilor de gaze ale centralelor termice şi electrotermice cu program de lucru sezonier;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a instalaţiilor de gaze ale centralelor termice şi electrotermice cu program de lucru sezonier;
  - Proiectarea sistemelor şi a utilajelor de gaze la obiectele social-comunale cu capacitatea termică unitară de până la 100 kW;
  - Supravegherea tehnică, montarea sistemelor şi a utilajelor de gaze la obiectele social-comunale cu capacitatea termică unitară de până la 100 kW;
  - Reglarea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi deservirea tehnică a sistemelor şi a utilajelor de gaze la obiectele social-comunale cu capacitatea termică unitară de până la 100 kW;
  - Exploatarea buteliilor de gaze lichefiate;
  - Montarea, reglarea, punerea în funcțiune și deservirea tehnică a utilajului de gaze pentru automobile reutilate pe combustibil gazos (GNC/GPL).

    DOMENIUL FOLOSIRII SUBSOLULUI

  - Pregătirea personalului tehnic - ingineresc/muncitoresc în domeniul folosirii subsolului;
  - Exploatarea depozitelor de materiale explozive şi lucrări de dinamitare;
  - Proiectarea instalaţiilor tehnice la efectuarea lucrărilor de forare cu adâncimea de peste 100 m la montarea acestora;
  - Exploatarea instalaţiilor tehnice la efectuarea lucrărilor de forare cu adâncimea de peste 100 m la montarea acestora;
  - Proiectarea fabricilor de concasare, sortare şi îmbogăţire a substanţelor minerale utile nemetalifere;
  - Supravegherea tehnică, montarea fabricilor de concasare, sortare şi îmbogăţire a substanţelor minerale utile nemetalifere;
  - Exploatarea, montarea fabricilor de concasare, sortare şi îmbogăţire a substanţelor minerale utile nemetalifere;
  - Extragerea substanțelor minerale utile prin metoda la suprafață;
  - Extragerea substanțelor minerale utile prin metoda subterană;
  - Concasarea, sortarea și îmbogățirea materiei prime minerale;
  - Exploatarea obiectelor amplasate în sol ce nu ține de extracția substanțelor minerale utile.