<![CDATA[Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare ]]> http://www.ctsic.md/ 02.07.2020 ro http://www.ctsic.md/ Copyright (c) 2020 http://www.ctsic.md/Actualizarea listelor documentelor necesare pentru obtinerea Avizului de expertiza <![CDATA[Actualizarea listelor documentelor necesare pentru obtinerea Avizului de expertiza // ANUNŢURI]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=37&id=374&t=/ACTUALITATI/ANUNTURI/Actualizarea-listelor-documentelor-necesare-pentru-obtinerea-Avizului-de-expertiza/ Actualizarea listelor documentelor necesare pentru obținerea Avizului de expertiză ]]> 22.04.2019 08:32 Angajam Colectori de probe a produselor petroliere <![CDATA[Angajam Colectori de probe a produselor petroliere // ANUNŢURI]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=37&id=342&t=/ACTUALITATI/ANUNTURI/Angajam-Colectori-de-probe-a-produselor-petroliere/ Angajăm Colectori de probe a produselor petroliere ]]> 25.07.2018 16:51 Angajam Experti tehnici în domeniile de activitate ale Centrului Tehnic pentru Securitate Industriala si Certificare (CTSIC) <![CDATA[Angajam Experti tehnici în domeniile de activitate ale Centrului Tehnic pentru Securitate Industriala si Certificare (CTSIC) // ANUNŢURI]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=37&id=341&t=/ACTUALITATI/ANUNTURI/Angajam-Experti-tehnici-in-domeniile-de-activitate-ale-Centrului-Tehnic-pentru-Securitate-Industriala-si-Certificare-CTSIC/ Angajăm Experți tehnici în domeniile de activitate ale Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare (CTSIC)]]> 28.05.2018 12:22 Lansarea concursului de selectare a societatii de audit privind auditarea situatiilor financiare a anului 2017 <![CDATA[Lansarea concursului de selectare a societatii de audit privind auditarea situatiilor financiare a anului 2017 // ANUNŢURI]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=37&id=339&t=/ACTUALITATI/ANUNTURI/Lansarea-concursului-de-selectare-a-societatii-de-audit-privind-auditarea-situatiilor-financiare-a-anului-2017/ Întreprinderea de Stat ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare” anunță lansarea concursului de selectare a societății de audit privind auditarea situațiilor financiare a anului 2017 ]]> 28.12.2017 16:37 Seminar de formare profesionala continua în domeniul ”MANAGEMENTUL CALITATII” <![CDATA[Seminar de formare profesionala continua în domeniul ”MANAGEMENTUL CALITATII” // ANUNŢURI]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=37&id=335&t=/ACTUALITATI/ANUNTURI/Seminar-de-formare-profesionala-continua-in-domeniul-MANAGEMENTUL-CALITATII/ Seminar de formare profesională continuă în domeniul ”MANAGEMENTUL CALITĂŢII”]]> 17.07.2017 14:17 Stimati vizitatori a www.ctsic.md! <![CDATA[Stimati vizitatori a www.ctsic.md! // ANUNŢURI]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=37&id=334&t=/ACTUALITATI/ANUNTURI/Stimati-vizitatori-a-wwwctsicmd/ Stimaţi vizitatori ! ]]> 05.07.2017 10:41 Angajăm Responsabil a sistemului de management a Organismului de Inspecţie <![CDATA[Angajăm Responsabil a sistemului de management a Organismului de Inspecţie // ANUNŢURI]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=37&id=315&t=/ACTUALITATI/ANUNTURI/Angajam-Responsabil-a-sistemului-de-management-a-Organismului-de-Inspectie/ OBLIGAŢIUNI: La etapa iniţială v-a participa la acreditarea Organismului de inspecţie pînă la 01/03/2018, ulterior v-a activa în calitate de responsabil sistem de management a organismului de inspecţie. Studii universitare Abilităţi obligatorii: - SM SR EN 17020:2013; - SM SR EN ]]> 02.06.2017 14:29 Modificări care afectează certificarea <![CDATA[Modificări care afectează certificarea // ANUNŢURI]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=37&id=290&t=/ACTUALITATI/ANUNTURI/Modificari-care-afecteaza-certificarea/ Prin prezenta, Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol (OC PGSP) din cadrul Î.S. ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” Vă comunică că în lunile iulie-august 2016, au fost efectuate modificări în procedurile de certificare ale OC PGSP pentru produsele din domeniul reglementat în conformitate cu cerinţele reglementărilor tehnice.]]> 02.01.2017 00:00 Angajăm Defectoscopist <![CDATA[Angajăm Defectoscopist // ANUNŢURI]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=37&id=325&t=/ACTUALITATI/ANUNTURI/Angajam-Defectoscopist/ Angajăm Defectoscopist]]> 01.08.2016 13:41 Certificate anulate <![CDATA[Certificate anulate // ANUNŢURI]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=37&id=282&t=/ACTUALITATI/ANUNTURI/Certificate-anulate/ Certificate anulate]]> 19.04.2012 00:00 Organizarea cursurilor de perfecţionare a specialiştilor <![CDATA[Organizarea cursurilor de perfecţionare a specialiştilor // ANUNŢURI]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=37&id=82&t=/ACTUALITATI/ANUNTURI/Organizarea-cursurilor-de-perfectionare-a-specialistilor/ Organizarea cursurilor de perfecţionare a specialiştilor]]> 03.01.2011 00:00