print
Atestarea personalului în domeniul examinărilor nedistructive
27.02.2017 3782 Accesări  

 

În perioada 13 - 26 februarie 2017 în cadrul Secţiei de reciclare şi certificare a personalului Î.S. "CTSIC", a activitat Comisia de atestare a personalului în domeniul examinărilor nedistructive pentru nivelul II de calificare, în conformitate cu cerinţele standardului SM SR ЕN ISО 9712:2014 „Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END)".

 

În cadrul procesului de atestare au participat specialişti de nivelul III - NESTERENCO Alexei şi VIVDENCO Alexei, reprezentanţii întreprinderii «Общество технического надзора ДИЭКС», oraşul Dnepropetrovsk, Ucraina.

Candidaţii au fost examinaţi pe următoarele metode de control nedistructiv:

(UT) - examinare ultrasunete;

(VT) - examinare vizuală;

(PT) - examinare cu lichide penetrante.

Ca rezultat al promovării atestării, candidaţilor li se vor înmîna certificatele de atestare nominale pe metode de control distincte, fapt care le va permite desfăşurarea activităţii în domeniul END pentru următorii trei ani.

Procedura de atestare s-a desfăşurat la un nivel profesional ridicat şi într-un climat favorabil de comunicare a părţilor implicate.

Copyright © 2019 Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare