print
Laboratorul pentru controlul nedistructiv şi diagnosticare tehnică
27.05.2017

Laboratorul pentru controlul nedistructiv şi diagnosticare tehnică a fost format în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Supraveghere Tehnică prin Ordinul nr. 206C din 02.01.2002 în scopul asigurării diagnosticării prin metodele nedistructive ale obiectelor cu grad sporit de pericol.

Laboratorul este dotat cu utilaj pentru efectuarea lucrărilor prin următoarele metode de control nedistructiv (CN):
- controlul vizual;
- controlul prin ultrasunete;
- controlul radiografic;
- controlul cu pulberi magnetice;
- controlul cu lichide penetrante.

Laboratorul execută lucrări privind CN la următoarele obiecte industrial periculoase:

- cazane de abur şi cazane de apă fierbinte;
- recipiente, care funcţionează sub presiune;
- conducte de abur şi apă fierbinte;
- sisteme de aprovizionare cu gaze;
-
сonducte de gaze magistrale şi obiecte aferente;
- macarale;
- turnuri (turle);
- ascensoare;
- rezervoare pentru petrol şi produse petroliere;
- recipiente pentru stocarea substanţelor cu pericol de explozie şi incendiu şi substanţelor toxice;
- utilaj criogenic;
- utilajul instalaţiilor frigorifice cu amoniac;
- conducte tehnologice.


CN se efectuează atît la obiectele în limitele termenului normativ de funcţionare, cît şi la obiectele cărora le-a expirat termenul normativ de funcţionare în scopul prelungirii termenului de funcţionare.
Lucrările privind CN se desfăşoară în conformitate cu Legislaţia RM în vigoare, Standardele (ISO, EN, interstatale, ale altor ţări), Reglementările tehnice, inclusiv conform Instrucţiunilor privind controlul obiectelor sus-menţionate.
Specialiştii Laboratorului sînt atestaţi în ordinea stabilită, dispun de un nivel înalt de calificare, cu experienţă în domeniu de peste 30 ani.
Printre beneficiarii serviciilor Laboratorului se află astfel de întreprinderi ca: ÎM „Tirex-Petrol" SA, ÎCS „Petrom-Moldova" SA, SRL „LukOil Moldova", SRL „Comerţ-Gaz", ÎM „Rompetrol-Moldova" SA, SRL „Vitla-Petrol", SRL „Dominic", SA „Edilitate", SRL „Chişinău-Gaz", SRL „Cimişlia Gaz", SRL „Ialoveni Gaz", „IALG din Străşeni", Regia transport electric Chişinău, SA „Moldovahidromaş" etc.    
Se preconizează pe viitor dotarea Laboratorului cu utilaj performant pentru implementarea metodelor moderne de CN şi anume: examinare cu emisie acustică şi examinare cu curenţi turbionari.

 

Copyright © 2018 Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare