print
Laboratorul pentru examinări nedistructive şi diagnosticare tehnică
27.05.2017

Laboratorul pentru examinări nedistructive şi diagnosticare tehnică a fost format în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Supraveghere Tehnică prin Ordinul nr. 206C din 02.01.2002 în scopul asigurării diagnosticării prin metodele nedistructive ale obiectelor cu grad sporit de pericol.

Laboratorul este dotat cu utilaj pentru efectuarea lucrărilor prin următoarele metode de examinări nedistructive (END):
- examinare vizuală;
- examinare prin ultrasunete;
- examinare radiografică;
- examinare cu pulberi magnetice;
- examinare cu lichide penetrante.

 

Laboratorul execută lucrări privind examinări nedistructive la următoarele obiecte industrial periculoase:

- cazane de abur şi cazane de apă fierbinte;
- recipiente, care funcţionează sub presiune;
- conducte de abur şi apă fierbinte;
- sisteme de aprovizionare cu gaze;
-
сonducte de gaze magistrale şi obiecte aferente;
- macarale;
- turnuri (turle);
- ascensoare;
- rezervoare pentru petrol şi produse petroliere;
- recipiente pentru stocarea substanţelor cu pericol de explozie şi incendiu şi substanţelor toxice;
- utilaj criogenic;
- utilajul instalaţiilor frigorifice cu amoniac;
- conducte tehnologice.


Examinări nedistructive se efectuează atît la obiectele în limitele termenului normativ de funcţionare, cît şi la obiectele cărora le-a expirat termenul normativ de funcţionare în scopul prelungirii termenului de funcţionare.
Lucrările se desfăşoară în conformitate cu Legislaţia RM în vigoare, Standardele (ISO, EN, interstatale, ale altor ţări), Reglementările tehnice, inclusiv conform Instrucţiunilor privind examinarea obiectelor sus-menţionate.
Printre beneficiari se află: ÎM „Tirex-Petrol" SA, ÎCS „Petrom-Moldova" SA, SRL „LukOil Moldova", SRL „Comerţ-Gaz", ÎM „Rompetrol-Moldova" SA, SRL „Vitla-Petrol", SRL „Dominic", SA „Edilitate", SRL „Chişinău-Gaz", SRL „Cimişlia Gaz", SRL „Ialoveni Gaz", „IALG din Străşeni", Regia transport electric Chişinău, SA „Moldovahidromaş" etc.    
Se preconizează pe viitor dotarea Laboratorului cu utilaj performant pentru implementarea metodelor moderne şi anume: examinare cu emisie acustică şi examinare cu curenţi turbionari.

Copyright © 2018 Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare