print
Domeniul de acreditare OC PGSP
27.05.2017

Domeniul de acreditare al Organismului de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol (OC PGSP) din cadrul Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare (CTSIC) conform anexelor la certificatul de acreditare nr. OCpr-015 din 18.02.2017:


Anexa nr. 1,  denumire grupe de produse - 2 - Produse minerale nemetalice, neenergetice
                 denumire Diviziune CAEM/NACE - 05 - Extracţi ai cărbunelui


Anexa nr. 2,  denumire grupe de produse - 2 - Produse minerale nemetalice, neenergetice
                 denumire Diviziune CAEM/NACE - 06 - Extracţi ai petrolului


Anexa nr. 3, denumire grupe de produse - 4 - Lemn şi produse din lemn
                denumire Diviziune CAEM/NACE - 16 - Lemn şi produse din lemn


Anexa nr. 4, denumire grupe de produse - 7 - Produse chimice (detergenţi, pesticide, îngrăşăminte, etc) cosmetice
                denumire Diviziune CAEM/NACE - 20 - Substanţe şi produse chimice


Anexa nr. 5, denumire grupe de produse - 8 - Produse plastice, elastice, din cauciuc
                denumire Diviziune CAEM/NACE - 22 - Produse din cauciuc şi masă plastică


Anexa nr. 6, denumire grupe de produse - 10 - Produse metalice
                denumire Diviziune CAEM/NACE - 24 - Industria metalurgică


Anexa nr. 7, denumire grupe de produse - 11 - Maşini şi echipamente
                denumire Diviziune CAEM/NACE - 25 - Construcţii metalice (cazane/cisterne/generatoare de aburi)


Anexa nr. 8, denumire grupe de produse - 11 - Maşini şi echipamente
               denumire Diviziune CAEM/NACE - 26 - Calculatoare, produse electronice şi optice


Anexa nr. 9, denumire grupe de produse - 11 - Maşini şi echipamente
                denumire Diviziune CAEM/NACE - 27 - Echipamente electrice


Anexa nr. 10, denumire grupe de produse - 11 - Maşini şi echipamente
                 denumire Diviziune CAEM/NACE-33-Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale


 

Copyright © 2019 Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare