• Categorii Categorii
 • Prima   -  ATESTARE PERSONAL   -  Depunerea Cererii

  Depunerea cererii

       

  Descărcați formular pentru:

  Cerere atestare (persoane fizice) .doc;  .pdf;   modelpdf
  Cerere atestare (persoane juridice) .doc;  .pdf;   modelpdf
  Cerere privind suspendarea/reperfectarea/eliberarea duplicatului permisului de exercitare  
  .doc;  .pdf;   modelpdf
  Contestație privind rezultatele examenului
  .doc;  .pdf;   modelpdf
  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal .doc.pdf;   modelpdf

  Agentul economic/persoana fizică poate depune cererea completată corespunzător prin intermediul e-mail - office@ctsic.md, cutiei poştale, serviciului ,,solicitare ONLINE'', sau la sediul SRL ,,CTSIC" - Serviciul recalificare şi atestare a personalului. Pentru admiterea la examenul de atestare în cadrul serviciului recalificare şi atestare a personalului din cadrul SRL ,,CTSIC" (SRAP CTSIC), la cererea depusă, agentul economic şi/sau persoana fizică anexează următoarele documente:

  • copia certificatului/diplomei de studii, în cazul experţilor şi personalului tehnic ingineresc este obligatorie prezentarea diplomei de studii superioare tehnice de specialitate;
  • copia autentificată prin ştampila întreprinderii a ordinului de angajare în funcţia deţinută, a contractului individual de muncă, prin cumul, de prestări-servicii şi/sau acordul adiţional al contractului individual de muncă, prin cumul şi de prestări-servicii;
  • copia, permisului de exercitare precedent, în cazul atestării periodice;
  • o fotografie color 3×4;
  • după caz, agentul economic/persoană fizică poate prezenta şi alte documente care confirmă pregătirea sa profesională (certificatul de audiere a cursurilor, certificatul de atestare tehnico-profesională, certificate de perfecţionare, grade didactice).

  Documentele sus menţionate se depun până la începerea sesiunii de examen la sediul SRAP CTSIC prin intermediul surselor menționate mai sus.