• Categorii Categorii
 • Prima   -  ATESTARE PERSONAL   -  Procesul atestării

  Procesul atestării

       

  Iniţierea procesului de atestare decurge în următoarele etape:

  1. Depunerea cererii: cererea (gasiți formularul necesar la rubrica Cereri, Permise) completată corespunzător poate fi depusă online prin ,,SOLICITARE ONLINE'', prin intermediul e-mail - agentia@mdl.net, office@ctsic.md, cutia poştală sau la sediul SRL ''Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare'' (CTSIC) - Serviciul recalificare şi atestare a personalului (SRAP), iar pentru mai multe detalii puteți să ne contactați: nr. tel. (+373 22) 208180, 208166.

  2. Depunerea documentaţiei: la cererea depusă, agentul economic/persoana fizică anexează următoarele documente: copia certificatului/diplomei de studii, copia, autentificată prin ştampila întreprinderii, a ordinului de angajare în funcţia deţinută, a contractului individual sau a contractului de prestări-servicii, copia permisului de exercitare precedent, în cazul atestării periodice, o fotografie color 3×4, după caz, la dorinţa agentului economic/persoanei fizice poate prezenta şi alte documente ce confirmă pregătirea sa profesională;  Documentele enumerate mai sus pot fi depuse online, e-mail, fax sau personal la sediul SRL ,,CTSIC" - Serviciul recalificare şi atestare a personalului;

  3. Analiza setului de documente: Serviciul recalificare şi atestare a personalului analizează cererea depusă şi setul de documente în corespundere cu prevederile Legii nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase. Dacă dosarul solicitantului a fost depus incomplet, atunci se solicită solicitantului, să depună toate actele necesare până la sesiunea de examinare. Conform cererii/cererilor depuse şi necesarului de documente anexate se întocmeşte contractul de prestări servicii. 

  Notificare: Serviciul recalificare şi atestare a personalului notifică, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea sesiunii de examinare, despre data, locul şi ora desfăşurării sesiunilor de examinare personalul agenţilor economici şi/sau persoana fizică prin intermediul e-mail, cutie poştală, telefon fix sau mobil, sau publicarea pe site-ul www.ctsic.md