• Categorii Categorii
 • Prima   -  ATESTARE PERSONAL

  Atestarea specialiştilor şi personalului ingineresc-tehnic

       

  Instruirea şi atestarea specialiştilor şi personalului ingineresc-tehnic în domeniul securităţii industriale

  Sunt supuşi procedurii de instruire şi atestare experţii şi personalul ingineresc-tehnic (specialişti) ai agenţilor economici care desfăşoară activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale.

   

  Atestarea periodică a specialiştilor se efectuează cel puţin o dată la 3 (trei) ani pentru următoarele domenii a securităţii industriale:
       - instalaţii sub presiune şi mecanisme de ridicat;
       - obiecte şi sisteme de alimentare cu gaze;
       - conducte pentru transportul gazelor naturale şi staţii de alimentare cu gaze lichefiate;
       - ramura chimico-tehnologică;
       - exploatarea la suprafaţă şi în subteran a zăcămintelor de substanţe minerale utile, efectuarea lucrărilor de dinamitare şi forare.

  Regulament privind atestarea experţilor care activează în domeniul securităţii industriale

  Regulament privind atestarea personalului tehnic ingineresc care activează în domeniul securităţii industriale


  În scopul creșterii accesibilității și atractivității pentru beneficiari şi diversificării modului de solicitare a serviciului de instruire şi atestare a personalului ingineresc în domeniul securităţii industriale, acum puteţi accesa formularul online la banner-ul "SOLICITARE ONLINE" de pe pagina de start a site-ului nostru oficial www.ctsic.md.  

  Pentru întrebări şi informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi: tel. 022 208180


  - Click pentru a descărca forma "CERERE PENTRU INSTRUIRE ŞI ATESTARE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII INDUSTRIALE" cerere                         

  La cerere se anexează:
  1. Copia buletinului de identitate;
  2. Copia de pe certificatul/diploma de studii;
  3. Copia, autentificată prin ştampila întreprinderii, a ordinului de angajare în funcţia deţinută, a contractului individual sau a contractului de prestări-servicii;
  4. Copia, autentificată prin ştampila întreprinderii, a permisului de exercitare precedent, în cazul atestării periodice;
  5. Fotografia titularului (3/4cm).


  Republica Moldova, str. Serghei LAZO, nr. 48, etajul 4, bir. 403, tel. 022 208180, fax 022 208166, e.mail: agentia@mdl.netoffice@ctsic.md