• Categorii Categorii
 • Prima   -  DESPRE NOI   -  Conducerea  -  Vadim ŞARGAROVSCHI - Director Î.S. „CTSIC”

  Vadim ŞARGAROVSCHI - Director Î.S. „CTSIC”

       

  Studii superioare - Diploma nr. 011666, Academia de Studii Economice, calificare-manager-economist; diploma nr. 011863, Academia de Admnistrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, master în relaţii internaţionale.

  Cursuri de perfecţionare:
  19.09.2011 - 07.10.2011, perfecţionarea pentru auditori în domeniul "Managementul calităţii. Certificarea sistemelor de management al calităţii şi de mediu", Certificat nr. 00441 din 07.10.2011;
  28.07-29.07.2011, perfecţionarea cu tematica "Determinarea cantităţii de produse petroliere în autocisterne şi cisterne feroviare calibrate", Certificat nr. 00418 din 29.07.2011;
  Februarie-martie 2010, Programul de Training Internaţional „Auditing in an IT Enviroment", Oficiul Controlorului şi Auditorului General al Indiei;
  August-noiembrie 2007, Cursul de training în domeniul auditului, Oficiul Naţional de Audit al Republicii Populare Chineze;


  tel. 022 208151
  fax 022 208166