• Categorii Categorii
 • Prima   -  DESPRE NOI   -  Conducerea  -  Veaceslav ŞIPITCA

  Veaceslav ŞIPITCA

       

  Studii superioare - Diplomă de licenţă, nr. 509310512481 din 09.07.2009, Universitatea Tehnică a Moldovei, titlul - Inginer licenţiat, profilul - construcţii, specialitatea - alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie.

  Cursuri de perfecţionare:

  11.09.2009, perfecţionarea specialiştilor pentru activităţi de proiectare în construcţii. Domeniile: a. Arhitectură; b. Rezistenţa construcţiilor; c. Instalaţii aferente, Certificat nr. 1272 din 11.09.2009;
  15.04 - 16.04.2013, curs de instruire cu tematica "Cerinţele standardului ISO/CEI 17020, Ghidul IAF/ILAC A4:2004", Certificat nr. 52;
  28.10 - 30.10.2013, curs de instruire cu tematica "Cerinţe pentru funcţionarea diferitor tipuri de organisme care efectuează inspecţii conform standardului SR EN ISO/CEI 17020:2012", Certificat nr. 62;
  27.06 - 29.06.2017, curs de instruire "Formarea auditorilor interni în confomritate cu SM SR EN ISO 19011:2013 "Ghid pentru auditarea sistemelor de management", pentru auditarea Sistemului de Management implementat conform SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 "Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii". Cerinţele 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 a SM SR EN ISO/CEI 17020:2013. Cerinţele 4.9, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 a SM SR EN ISO/CEI 17025:2006. Cerinţele standardului SM SR EN ISO/CEI 17067:2014 "Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor". Certificat MOLDAC nr. 153;
  18.07 - 27.07.2017, curs de perfecţionare cu tematica "Sisteme de management al calităţii, conform ISO 9001:2015; Auditarea sistemelor de management, conform ISO 19011:2013 şi SR EN ISO/CEI 17021:2012 "Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management"". Certificat CMAC nr. 01071 din 27.07.2017.


  tel. 022 208155, fax 022 208166