• Categorii Categorii
 • Prima   -  ACTUALITĂŢI   -  NOUTĂȚI  -  Evaluarea la nivel de omologi a MOLDAC

  Evaluarea la nivel de omologi a MOLDAC

       
   04.03.2019    5133 Accesări    

  Menținerea recunoașterii acreditărilor naționale la nivel european

  În vederea îndeplinirii programului evaluărilor la nivel de omologi al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA), Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) a fost supus în perioada 15-22 februarie curent re-evaluării paritare de către echipa EA, care a fost compusă din reprezentanții organismelor naționale de acreditare din țările membre ale Uniunii Europene.
  Obiectivul de bază al acesteia a fost evaluarea conformării continue a MOLDAC, ca Membru EA, cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 765/2008, precum și cu cele ale standardului de referință ISO/IEC 17011:2017.
  În rezultatul evaluării echipa EA nu a constatat nici o neconformitate în procesul de acreditare desfășurat de MOLDAC și a menționat că, MOLDAC a implementat un sistem de management al riscului riguros și eficient.
  Astfel, MOLDAC, de la evaluările inițiale, a continuat să-și dezvolte și să-și îmbunătățească sistemele și procedurile interne, reconfirmând recunoașterea pentru următoarele scheme de acreditare:
  - Încercări și Etalonări - conform standardului ISO/CEI 17025
  - Analize medicale - conform standardului ISO 15189
  - Inspecții - conform standardului ISO/CEI 17020
  - Certificare produse - conform standardului ISO/CEI 17065
  - Certificare Sisteme de Management - conform standardului ISO/CEI 17021-1.

  Cu această ocazie administrația și întreg colectivul CTSIC Va transmite sincere felicitări pentru această remarcabilă realizare profesională!