• Categorii Categorii
 • Prima   -  ACTUALITĂŢI   -  NOUTĂȚI  -  Atestarea personalului în domeniul controlului nedistructiv, nivelul II (metoda END: RT, UT, VT)

  Atestarea personalului în domeniul controlului nedistructiv, nivelul II (metoda END: RT, UT, VT)

       
   26.07.2017    7181 Accesări    

  Stimaţi Clienţi !

  Vă informăm, că în scopul executării prevederilor Planului de Acţiuni din 14.07.2017, aprobat de Ministerul Economiei, în cadrul secţiei „Reciclare şi Certificare a Personalului" al Î.S. „CTSIC", se planifică desfăşurarea procesului de atestare a personalului pe control nedistructiv, nivelul II (metoda END: RT, UT, VT), în baza cererilor depuse de Dvs. către Î.S. „CTSIC".
  Activitatea Comisiei de Atestare a personalului care desfăşoară examinări nedistructive, este planificată la sediul Î.S. „CTSIC" pe adresa str Serghei LAZO, nr. 48, bir. 103 în perioada 21.08.2017 - 26.08.2017.
  În acest sens solicităm în termeni restrînşi prezenţa Dvs. la sediul Î.S. „CTSIC" (et. 4, anticamera), pentru perfectarea setului de acte (semnarea contractelor şi întocmirea dosarelor).
  Pentru admiterea la examenele de calificare, fiecare candidat trebuie să prezinte în termen pînă la 25.08.2017 inclusiv, dosarul personal care va include următoarele documente:
  - buletinul de identitate;
  - dovada deţinerii studiilor de specialitate în domeniul tehnic;
  - copia ordinului de angajare în funcţia deţinută, a contractului individual sau a contractului de prestări-servicii;
  - dovada documentată de absolvire a unui curs de formare specifică, pentru metoda END şi sectorul (ele) cerute.
  - dovada documentată a duratei minime necesare de experienţă de lucru, eliberată de angajatorul candidatului;
  - certificat medical privind starea satisfăcătoare a acuităţii vizuale;
  - certificat de atestare, în cazul în care persoana a mai fost certificată în această metodă END;
  - 1 poză color 3x4;
  - confirmarea achitării integrale a valorii contractului pentru serviciile de atestare.
  Toate actele menţionate să fie semnate, ştampilate cu menţiunea „Copia corespunde originalului".