• Categorii Categorii
 • Prima   -  ACTUALITĂŢI   -  NOUTĂȚI  -  Şedinţa X a Consiliului Interstatal pe probleme de securitate industrială

  Şedinţa X a Consiliului Interstatal pe probleme de securitate industrială

       
   22.10.2012    2943 Accesări    
  În perioada 10-11 octombrie 2012 s-a desfăşurat în or. Ialta, Republica Autonomă Krîm, Ucraina şedinţa X a Consiliului Interstatal pe probleme de securitate industrială.
  La şedinţă au participat membrii Consiliului din partea Republicii Armenia; Republicii Belarusi,  Republicii Kazahstan, Republicii Tadjikistan, Ucrainei, reprezentanţii împuterniciţi  din partea Republicii Azerbaidjan, Republicii Kîrgîzstan, Republicii Moldova, Federaţiei Ruse, reprezentanţii Comitetului executiv al CSI. În calitate de observator a asistat la şedinţă reprezentantul Supravegherii de Stat a Republicii Uzbekistan.
  Conducătorul adjunct al Serviciului Federal pentru supraveghere ecologică, tehnologică şi atomică, dl B.A. Krasnîh a transmis preşedinţia Consiliului dlui Alexandr Ivanovici Hohotva – Preşedinte al Serviciului de Stat pentru supraveghere minieră şi securitate industrială al Ucrainei.
  Participanţii la şedinţă au audiat informaţia  prezentată de Conducătorul adjunct al Serviciului Federal pentru supraveghere ecologică, tehnologică şi atomică, dl B.A. Krasnîh despre activitatea înfăptuită de către organele naţionale în domeniul securităţii industriale ale statelor-membre CSI în decursul a.2012 în cadrul Acordului de colaborare în domeniul asigurării securităţii industriale la obiectele industriale periculoase din 28 septembrie 2001, precum şi au făcut schimb de informaţii privind modificările efectuate în legislaţia statelor privind asigurarea securităţii industriale la obiectele industriale periculoase şi activitatea desfăşurată în această direcţie pe parcursul anului 2012.
  Membrii Consiliului şi reprezentantul Comitetului executiv al CSI au informat despre mersul îndeplinirii Planului de acţiuni principale al Consiliului Interstatal pe probleme de securitate industrială referitor la îndeplinirea Acordului de colaborare în domeniul asigurării securităţii industriale la obiectele industriale periculoase pe perioada până în a.2014.
  Reprezentantul  Comitetului executiv al CSI a prezentat informaţia privind mersul îndeplinirii procedurilor interstatale, necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului privind introducerea de modificări şi completări în Acordul de colaborare în domeniul asigurării securităţii industriale la obiectele industriale periculoase din 28 septembrie 2001.
  Reprezentantul Supravegherii industriale de Stat a MSE al Republicii Belarusi a comunicat despre activitatea desfăşurată privind elaborarea Concepţiei de armonizare a procedurilor naţionale privind eliberarea autorizaţiilor pentru utilizarea instalaţiilor tehnice la obiectele industriale periculoase, inclusiv analiza comparativă a activităţii de autorizare în domeniul securităţii industriale desfăşurată în statele-membre ale Consiliului Interstatal pe probleme de securitate industrială.
  Participanţii la şedinţă au luat act de informaţia prezentată de reprezentantul Serviciului supraveghere tehnică al Federaţiei Ruse referitor la lucrările efectuate privind perfecţionarea site-lui Consiliului şi au solicitat ca Serviciul supraveghere tehnică al Federaţiei Ruse să afişeze pe site informaţia privind avariile şi traumatismul în producţie survenite la obiectele industriale periculoase.
  La şedinţă s-a aprobat componenţa grupurilor de lucru şi Planul de activitate al Consiliului pe a.2013.
  Participanţii la şedinţă au participat la lucrările celei de a V Conferinţe Internaţionale ştiinţifico-tehnice „Securitatea industrială şi protecţia muncii – 2012. Probleme. Perspective”.
  Întrunirea şedinţei ordinare  a Consiliului Interstatal pe probleme de securitate industrială se planifică pentru a.2013 în Republica Belarusi.
   
  Internet portal CSI