• Categorii Categorii
 • Prima   -  ACTUALITĂŢI   -  NOUTĂȚI  -  Ordinul Ministerului Economiei Nr. 196 din 05.11.2010

  Ordinul Ministerului Economiei Nr. 196 din 05.11.2010

       
   05.11.2010    2888 Accesări    
  Se modifică următoarele documente normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale:
   
  Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 196 din 05.11.2010
  Documentul normativ-tehnic în domeniul securităţii industriale NRS 35-03-59:2003 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi apă fierbinte” se modifică, după cum urmează:
  - în pct. 13.3.5 după cuvintele „verificarea primară” de exclus sintagma „şi eliberarea autorizaţiei de exploatare permanentă”; 
  - în pct. 13.4.2 după cuvintele „se eliberează” de exclus sintagma „de către inspectorul organului de securitate industrială”. 
   
  Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 196 din 05.11.2010 
  Documentul normativ-tehnic în domeniul securităţii industriale NRS 35-04-09:2002 „Reguli de securitate în ramura gazificării” se modifică, după cum urmează:
  - în pct. 5.3.3 de exclus fraza: „Reglarea tehnică a utilajului de gaze cu puterea totală de peste 60 kW (inclusiv) se efectuează în baza permisului tehnic eliberat de către Organul de securitate industrială, conform anexei C”;
  - de exclus Anexa nr. C. 
   
  Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 196 din 05.11.2010 
  Documentul normativ-tehnic în domeniul securităţii industriale NRS 35-03-67:2004 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune” se modifică, după cum urmează:
  - în pct. 9.4.1 după cuvintele „este eliberată” de exclus cuvintele „de inspector”.