• Categorii Categorii
  • Prima   -  ACTUALITĂŢI   -  ANUNŢURI

    ANUNŢURI

    Actualizarea listelor documentelor necesare pentru obtinerea Avizului de expertiza
    22.04.2019   2608 Accesări     
    Actualizarea listelor documentelor necesare pentru obținerea Avizului de expertiză
    Angajam Colectori de probe a produselor petroliere
    25.07.2018   5044 Accesări     
    Angajăm Colectori de probe a produselor petroliere
    Angajam Experti tehnici în domeniile de activitate ale Centrului Tehnic pentru Securitate Industriala si Certificare (CTSIC)
    28.05.2018   4713 Accesări     
    Angajăm Experți tehnici în domeniile de activitate ale Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare (CTSIC)
    Lansarea concursului de selectare a societatii de audit privind auditarea situatiilor financiare a anului 2017
    28.12.2017   5366 Accesări     
    Întreprinderea de Stat ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare” anunță lansarea concursului de selectare a societății de audit privind auditarea situațiilor financiare a anului 2017
    Seminar de formare profesionala continua în domeniul ”MANAGEMENTUL CALITATII”
    17.07.2017   7153 Accesări     
    Seminar de formare profesională continuă în domeniul ”MANAGEMENTUL CALITĂŢII”
    Stimati vizitatori a www.ctsic.md!
    05.07.2017   6898 Accesări     
    Stimaţi vizitatori !
    Angajăm Responsabil a sistemului de management a Organismului de Inspecţie
    02.06.2017   5274 Accesări     
    OBLIGAŢIUNI:La etapa iniţială v-a participa la acreditarea Organismului de inspecţie pînă la 01/03/2018, ulterior v-a activa în calitate de responsabil sistem de management a organismului de inspecţie.Studii universitareAbilităţi obligatorii:- SM SR EN 17020:2013;- SM SR EN
    Modificări care afectează certificarea
    02.01.2017   5314 Accesări     
    Prin prezenta, Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol (OC PGSP) din cadrul Î.S. ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” Vă comunică că în lunile iulie-august 2016, au fost efectuate modificări în procedurile de certificare ale OC PGSP pentru produsele din domeniul reglementat în conformitate cu cerinţele reglementărilor tehnice.
    Angajăm Defectoscopist
    01.08.2016   4311 Accesări     
    Angajăm Defectoscopist
    Certificate anulate
    19.04.2012   3803 Accesări     
    Certificate anulate
    Organizarea cursurilor de perfecţionare a specialiştilor
    03.01.2011   2642 Accesări     
    Organizarea cursurilor de perfecţionare a specialiştilor